Els ambaixadors costen a Andorra prop de 800.000 euros cada any

Comentaris

Els ambaixadors costen a Andorra prop de 800.000 euros cada any
Els ambaixadors costen a Andorra prop de 800.000 euros cada any

Els ambaixadors acreditats per Andorra al món costen, entre salaris, lloguers de les residències on viuen i les eventuals assegurances complementàries que s’hagin de formalitzar, pràcticament 800.000 euros anuals. Aquesta xifra es desprèn de la resposta donada pel ministre responsable d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, a una demanda d’informació realitzada pel president suplent del grup parlamentari liberal Jordi Gallardo. El polític liberal s’havia interessat pel cost del cos diplomàtic des de l’inici de la legislatura. Els 800.000 euros es refereixen a l’exercici 2016, que és l’únic de l’actual legislatura completament tancat.

El cos diplomàtic andorrà està actualment configurat per set ambaixadors, dels quals cinc resideixen als països als quals estan destinats. D’aquesta manera, Jaume Gaytán és el responsable de la legació espanyola amb seu a Madrid; l’exministra de Salut Cristina Rodríguez és la responsable de l’ambaixada francesa amb seu a París; la que a partir del mes que ve serà ministra d’Exteriors, Maria Ubach, és la representant andorrana davant la Unió Europea, entre altres, i té la seva seu a Brussel·les; Esther Rabassa és l’ambaixadora davant el Consell d’Europa amb seu a Estrasburg; i, finalment, Elisenda Vives s’encarrega de la representació diplomàtica davant de les Nacions Unides i els Estats Units amb residència a Nova York. Finalment, Jaume Serra (Vaticà i Portugal) i Enric Tarrado (petits països centreeuropeus) no tenen residència a l’estranger.


Hi ha cinc diplomàtics establerts a l'estranger: Jaume Gaytán (Madrid), Cristina Rodríguez (París), Maria Ubach (Brussel·les), Elisenda Vives (Nova York) i Esther Rabassa (Estrasburg)


Segons que explica Saboya en la seva resposta, “els ambaixadors perceben un salari únic, sense complement de destí ni dietes”. Això sí, els “residents a l’estranger, com la resta de diplomàtics, amb infants a càrrec perceben un complement variable en funció del nombre d’infants, i que pren com a base el complement de destí pertinent. Així en el cas d’un primer fill, percep el 50% del complement de destí, i en el cas d’un segon fill percep un complement del 30% del complement de destí. S’adjunta a continuació un llistat dels salaris i complements per cadascun dels ambaixadors”.

Respecte de les despeses que es responsabilitza l’Estat, i pel que fa als ambaixadors residents a l’estranger, “l’ambaixada es fa càrrec del lloguer de la residència de l’ambaixador, de les despeses de la comunitat de la residència, del salari del personal de la neteja de la residència de l’ambaixador, així com de les despeses de la llum. L’Ambaixada també es fa càrrec per als ambaixadors acreditats a països on no puguin beneficiar-se del sistema de cobertura mèdica d’Andorra, de la despesa de l’assegurança de l’ambaixador i dels membres de la seva família que resideixen amb ell”. També poden viatjar dos cops l’any al Principat a càrrec de la despesa pública.


El salari base brut de cada representant resident a fora és de 63.800 euros anuals; els dos ambaixadors no residents perceben 15.600 euros l'any


Amb tot, i entre el 2015 i el 2016, el cost del cos diplomàtic hauria estat d’1.365.000 euros, en xifres rodones. Però és clar que una part dels ambaixadors no va iniciar les seves funcions fins a meitat del 2015 o, fins i tot, fins al final de l’esmentat exercici. Així, per tenir clar que costa el cos diplomàtic andorrà en un any cal centrar-se en un any sencer, tancat i complet. Seria el cas del 2016 en el qual, segons les dades facilitades pel ministeri, les despeses descrites van arribar als 792.408 euros. 

Aquesta xifra, que quedi clar, no és el que costa la representació andorrana a l’exterior lligada a la diplomàcia. Aquesta despesa és molt superior atès que en les xifres donades es quantifica el cost de la residència de l’ambaixador però no, per exemple, del local o locals que ocupa l’ambaixada ni, tampoc, del personal que treballa en les referides delegacions diplomàtiques. La despesa facilitada és l’estrictament lligada als ambaixadors, als primers representants d’Andorra en cada país.

Si es continua agafant com a referència el 2016 per ser un exercici sencer, tancat i liquidat, l’Estat va abonar en concepte de salaris 384.289 euros. El salari brut és el mateix per als residents a l’estranger, al tomb de 63.800 euros anuals i per als que no resideixen, i que perceben 15.600 euros l’any. Quan se sumen els complements de fills, qui més remuneració percep és el representant espanyol a Madrid, seguit de l’ambaixadora davant el Consell d’Europa.

Pel que fa a les despeses vinculades a l’habitatge, als desplaçaments i a les assegurances, el cost total va ascendir el 2016 a 408.119,49 euros. En aquest sentit, la delegació que surt més cara és la de Nova York, amb un cost de 126.590 euros. En el sumatori total entre salaris i despeses associades a l’ambaixador en qüestió, qui comporta un cost més alt per a l’erari públic és la representant davant l’ONU i els Estats Units amb un total de 190.441 euros anuals. En aquest cas referits a l’anualitat corresponent al 2016.

Més enrere hi queda l’ambaixador a Madrid, amb un total global de 174.195 euros; la representant a Brussel·les, amb un cost total anual de 143.573 euros. Per sota hi queden l’ambaixadora francesa, amb una despesa global de 126.748 euros i la representant al Consell d’Europa amb un total de 112.145 euros.

Comentaris

Trending