La problemàtica dels lloguers també dispara la feina dels advocats

El col·legi professional admet un "augment significatiu" de consultes gratuïtes en relació amb els arrendaments, tot i que són els temes familiars els que més qüestions generen

-
-
El nombre de consultes que els advocats van rebre durant l’any passat sobre la problemàtica amb els lloguers dels habitatges va créixer de manera molt notable en relació amb anys anteriors. No és ni de bon tros encara la matèria que porta més gent a les sessions gratuïtes que cada dimecres organitza el Col·legi d’Advocats d’Andorra en col·laboració amb molts dels seus professionals. Però Déu n’hi do. Les qüestions relacionades amb la família són les que generen més interès o que porten més persones a les trobades que es fan a la seu col·legial.

Durant el 2018, segons la memòria de l’activitat col·legial a la qual ha tingut accés l’Altaveu, es van realitzar un total de 468 consultes gratuïtes, això és una reculada de l’11% respecte de l’exercici anterior, en què se’n van fer 526. Sense cap mena de dubte, la matèria que més interès generen aquestes consultes són les problemàtiques relacionades amb la família (separacions, divorcis, guàrdies i custòdies dels fills…). Pràcticament 4 de cada 10 consultes (el 38% per ser exactes) són sobre aquesta matèria. A més, l’any passat aquest tipus de peticions van augmentar respecte del curs anterior.

Així, 176 de les 468 qüestions gratuïtes plantejades tenien a veure amb temes familiars, un increment del 22% respecte del 2017, en què hi van haver 144 consultes sobre la matèria. Per volum vindrien després les peticions en relació a temes laborals (el 13% del total amb un decrement del 33% respecte de l’anterior exercici -61 per 92 consultes) i les reclamacions de quantitat, que després d’un 2017 especialment anòmal (es van arribar a fer 125 consultes sobre aquesta qüestió) aquest darrer 2018 es van situar en una franja normal, per dir-ho així: 56 consultes.

Temes diversos relacionats amb la CASS (32 consultes, les mateixes que l’any abans i, per tant, un 7% en relació amb el total) i un calaix de sastre de diverses qüestions van completar les consultes efectuades als lletrats, que els professionals del Dret ofereixen gratuïtament. Segons la memòria, queda clar que hi va haver “un augment significatiu de consultes sobre el lloguer de pisos”. 

Comentaris

Trending