Els advocats plantegen pagar un sou al seu degà

La mesura proposada per la junta dirigida actualment per Sophie Bellocq considera que remunerar el màxim representant del col·legi professional facilitaria la recerca de candidats

Crítiques al Col·legi d\'Advocats perquè contracta assessors estrangers alhora que lamenta l\'intrusisme
Crítiques al Col·legi d\'Advocats perquè contracta assessors estrangers alhora que lamenta l\'intrusisme

El Col·legi d’Advocats es planteja poder remunerar el càrrec de degà. La proposta l’ha posat sobre la taula l’actual junta dirigida per Sophie Bellocq i la voluntat és que el salari que es fixi, si finalment s’acaba acordant, sigui una realitat a partir del 2020. Remunerar el degà seria una mesura per incentivar la troballa de persones que vulguin formar part de la junta del col·legi professional i assegurar així el recanvi de càrrecs.

Dins del col·lectiu de professionals del Dret hi ha una notable fractura que, segons diverses fonts, estaria dificultant el fet de poder facilitar el relleu en la junta directiva. D’aquí que en la propera assemblea ordinari del Col·legi, que s’ha de celebrar a final d’aquest mes, es posi a debat la necessitat de remunerar, almenys, el càrrec de degà. No serà fins a l’assemblea que es donin els detalls i el plantejament exacte que té l’equip de Bellocq.

Actualment, l’ens professional té una despesa en personal de 65.000 euros anuals dins d’un pressupost que gestiona, en xifres rodones, de l’ordre de 900.000 euros. Els comptes del col·legi també s’hauran de debatre durant l’assemblea referida. La junta actual posarà sobre la taula un superàvit d’11.472 euros el 2018 contra els 178 de l’exercici anterior. L’any passat les despeses es van situar, exactament en 892.922 euros mentre que els ingressos es van enfilar fins als 904.394,60 euros.

De llarg, la partida més important, i de la qual el col·legi de ser un mer gestor entre l’administració estatal i els professionals del Dret són les remuneracions per guàrdies (346.175 euros) i oficis (208.135 euros). L’ens col·legial també gestiona les assegurances de responsabilitat civil dels seus afiliats, que pugen a una quantitat anual de 115.321 euros.

Comentaris (2)

Trending