Acció aposta per fer èmfasi amb les formacions en l’àmbit de la igualtat

El partit polític, a més, assegura que inclou a les seves propostes la defensa dels drets LGBTQ+, en un intent d’englobar tots els valors d’inclusió que s’han de treballar

Treballar la igualtat és una proposta ferma per part d'Acció.
Treballar la igualtat és una proposta ferma per part d'Acció.

La igualtat i la inclusió per a Acció hauria d’anar una passa més enllà. Des de la formació que capitaneja Judith Pallarés s’han plantejat diverses propostes encaminades a aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones. Concretament, es vol fer una aposta ferma per les formacions a diferents sectors professionals en aquest sentit. També, però, s’inclou la defensa dels drets LGBTQ+ en un intent d’englobar tots els valors d’inclusió que s’han de treballar per tenir una societat igualitària.

Una de les propostes que es fa des d’Acció es basa en les formacions a professionals de diferents àmbits. És a dir, donar continuïtat al que ha emprès Govern en aquest sentit. La segona a la llista nacional de al formació, Noëlia Souque, apunta que és clau que els agents de l’administració i els docents tinguin tota la informació necessària en l’àmbit de la igualtat i la violència de gènere. “Hi ha qui necessita aquest suport de formació per poder atendre millor les víctimes i poder tractar aquestes temes”, remarca Souque.

L’equiparació entre la baixa de maternitat i paternitat és també un punt clau en l’aposta per la igualtat d’Acció. “Pensem que aquesta mesura podria ser molt important per poder tancar la bretxa salarial o reduir-la el màxim possible”, assenyala Souque. Aquesta proposta inclou també les famílies monomarentals i monoparentals, “no crec que s’hagi de fer una diferència important, també s’ha de remarcar que plantegem que les baixes siguin intransferibles, perquè no recaiguin en les mares”.

Tot plegat, Souque assenyala que “la igualtat és un tema central per nosaltres i la nostra candidatura és molt diversa, això demostra els valors de respecte, tolerància i inclusió que tenim i que volem impulsar”. Més enllà de la igualtat efectiva entre homes i dones, Souque remarca també la defensa dels drets LGBTQ+ o el treball que es vol fer amb la llei de discapacitat universal. “Tot això manté l’essència del que volem proposar”.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending