El TS anul·la la concessió de la línia hivernal de bus entre el nucli urbà d'Encamp i el Funicamp

Comentaris

El TS anul·la la concessió de la línia hivernal de bus entre el nucli urbà d\'Encamp i el Funicamp
El TS anul·la la concessió de la línia hivernal de bus entre el nucli urbà d\'Encamp i el Funicamp
La sala administrativa del Tribunal Superior (TS) acaba de confirmar una sentència de la Batllia que anul·lava la concessió que va fer el comú d’Encamp a favor de la Hispano Andorrana del servei de transport de passatgers per la temporada d’esquí des del nucli encampadà fins a l’estació de sortida del Funicamp. La Cooperativa Interurbana va impugnar l’adjudicació del servei de la temporada passada. I igual que en la decisió adoptada el gener pel Tribunal de Batlles, el TS, en la resolució ferma, conclou que “la valoració de les ofertes no s’ha ajustat a les pautes que conté el plec de clàusules administratives particulars”. El TS confirma la decisió de primera instància. El Tribunal de Batlles va disposar anul·lar l’adjudicació i retrotaure les actuacions administratives per tal que el comú d’Encamp valorés de nou les ofertes presentades, d’acord amb el plec de clàusules que regia el concurs. Tot i anul·lar l’adjudicació, la Batllia també deixa clar que la seva decisió no està renyida amb el fet que, segons la sentència, “l’adjudicatari continuï prestant provisionalment el servei, per tal de garantir la seva continuïtat”. Si es confirma que la concessió havia d’haver recaigut en la companyia recurrent, aquesta podrà fer la reclamació per danys i perjudicis i pel benefici que no va obtenir pel fet que en el seu moment no se li adjudiqués el servei a ella. En la resolució del Tribunal Superior, coincident amb la Batllia, es recorda que l’administració té un poder discrecional. Però que aquesta potestat queda exemplificada en l’elaboració del plec de condicions que regirà el concurs. Una vegada aquest està redactat, l’administració perd el marge de maniobra i s’ha de cenyir als paràmetres que ella mateixa prèviament ha dissenyat. La resolució del TS recorda que “la sentència apel·lada considera que la valoració de les ofertes no constitueix una actuació discrecional de l’administració entesa com la llibertat d’elecció entre dues opcions igualment justes, sinó l’aplicació d’un concepte jurídic indeterminat”. La valoració que no s’ajusta al que s’hauria fixat tindria a veure, segons la sentència dictada recentment, amb els tipus de vehicles que s’ofereixen per prestar el servei entre el nucli urbà d’Encamp i el Funicamp i la seva antiguitat. Més enllà de tenir en consideració aspectes objectius com la matriculació, s’introdueix un subapartat relatiu a les marques dels vehicles que es posen a disposició de la línia. Tampoc no s’hauria fet adequadament la valoració referent al currículum i l’experiència i al projecte de servei i les propostes de millora. “En conseqüència -diu la resolució a mode de resum-, resulta irrellevant que, en l’apartat relatiu al tipus i antiguitat dels vehicles, l’agent hagi obtingut una puntuació superior i, malgrat això, el resultat final no li hagi estat favorable. En efecte, si no apliquen en la seva integritat els mecanismes de valoració proporcional que determina el plec, no es pot arribar a una conclusió definitiva sobre el resultat del concurs.”

Comentaris

Trending