El Tribunal de Comptes es posa les mans al cap amb els 3.000 euros del plec del casino

L’ens fiscalitzador creu que no hi havia raons perquè el Consell Regulador Andorrà del Joc fes pagar el que va fer pagar per la documentació necessària per poder-se presentar al concurs

El director general del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) en anunciar el resultat del concurs.
El director general del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) en anunciar el resultat del concurs.
El Tribunal de Comptes posa el crit al cel pel fet que el Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) fes pagar 3.000 euros per poder obtenir el plec de bases del concurs per al casino. L’ens fiscalitzador, en el seu informe sobre l’activitat del CRAJ relativa a l’exercici del 2017, ve a dir que l’organisme havia de fer pagar el que costava l’elaboració d’aquella documentació i no pas més. I considera que el preu imposat podia limitar la concurrència. El CRAJ assegura en les seves al·legacions que la tarifa acordada és justificable.

Segons recorda el Tribunal de Comptes, “durant el 2017, el CRAJ ha convocat un concurs internacional per a la licitació d’una llicència classe A per instal·lar i explotar un casino de joc. Per a obtenir una còpia del plec de bases que regula el concurs, s’ha requerit el pagament d’un preu de 3.000 euros”. Per a l’ens de fiscalització dels comptes públics, “aquest import no pot ser considerat una contrapartida pel cost de l’activitat administrativa d’edició i distribució dels plecs de bases”.

Vist el raonament anterior, el tribunal assegura que aquells 3.000 euros a fons perdut que les diferents empreses que pretenien presentar-se al concurs “esdevé un ingrés el qual no es troba tipificat a l’article 81.3 de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar”. Així mateix, “sotmetre l’obtenció del plec de bases del concurs al pagament d’una exacció de l’import referit és limitador del principi de publicitat que ha de regir la contractació pública”.

Comentaris (1)

Trending