El TC estudiarà si la reubicació d’una agent penitenciària a un altre departament és correcta

A la zeladora se li van fer tot un seguit de proves després que fos condemnada en ser detinguda per una alcoholèmia positiva al volant

-
-
El Tribunal Constitucional (TC) ha acceptat analitzar si la reubicació d’una agent penitenciària a un altre departament de l’administració (en aquest cas a Immigració, dins mateix del ministeri d’Interior) es va fer seguint els procediments correctes. I és que arran d’una condemna per una alcoholèmia positiva al volant -circumstància que va fer que durant un temps estigués apartada de sou i feina-, a la funcionària se la va sotmetre a tot un seguit de controls mèdics que van determinar que no estava en condicions d’assumir les responsabilitats que se li suposen a un vigilant penitenciari i se la va canviar de lloc de feina mantenint-li les condicions salarials.

L’exzeladora hauria mantingut sempre que aquelles proves mèdiques no se li van fer adequadament i que, a més a més, per diagnosticar un suposat trastorn de la personalitat s’havia partit d’uns informes del 2006 quan les seves situacions personals eren unes altres. L’afectada entendria que en el moment que se la va reubicar cap de les circumstàncies que es deien d’ella ja no es donaven perquè, entre altres coses, ja no seguiria cap tractament. Però els informes sol·licitats per l’administració deien que el trastorn detectat pot estar durant un temps, fins i tot alguns anys, sota control però, de cop, descontrolar-se i, en conseqüència, no està en disposició de ser vigilant que comporta, entre altres coses, estar al càrrec d’armes.

La funcionària, però, considera que se li ha fet un procés que no pertocava essent una mena de procés sancionador encobert, circumstància que els tribunals ordinaris, donant la raó a l’administració, han descartat. No obstant, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’empara de la treballadora pública i en conseqüència ha accedit a estudiar les diverses vulneracions que la treballadora pública al·lega. En aquest sentit, la recurrent ha denunciat vulneració dels drets a la jurisdicció, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució, així com també dels principis de seguretat jurídica i d’interdicció de l’arbitrarietat, reconeguts a l’article 3.2 d’aquest mateix text.   

 

Comentaris (2)

Trending