El superàvit del 2016 no amaga un creixement molt notable de l'endeutament i la 'morositat fiscal'

Comentaris

El superàvit del 2016 no amaga un creixement molt notable de l\'endeutament i la \'morositat fiscal\'
El superàvit del 2016 no amaga un creixement molt notable de l\'endeutament i la \'morositat fiscal\'

En la liquidació pressupostària del 2016 no tot són flors i violes. Ni de bon tros. Si el resultat de caixa de l’execució del pressupost del darrer exercici tancat comporta un superàvit de 22,6 milions gràcies, fonamentalment, a un millor comportament de la recaptació impositiva del que s’havia previst i, especialment, al fet que el Govern ha xuclat la totalitat dels beneficis d’Andorra Telecom (32 milions d’euros), el mateix exercici comptable ha comportat un més que notable creixement de l’endeutament acumulat i, també, una constatació que cada vegada hi ha més morosos fiscals. Com més impostos, més gent que no paga. O, com a mínim, més impostos que es liquiden però no es cobren. Com a mínim, d’entrada.

La liquidació pressupostària del 2016 recull en el capítol dedicat a l’endeutament que al darrer dia de l’any passat el deute acumulat era de 931 milions d’euros. En la mateixa data però del 2015 aquesta xifra se situava en 904 milions. L’estructura de l’endeutament d’un exercici a l’altre no varia massa. El deute contret pel Govern d’Andorra a 31 de desembre està configurat per cinc emissions de bons (de 260, 100, 100, 100 i 150 milions d’euros respectivament), una pòlissa de crèdit sindicada de poc més de 107 milions, una altra pòlissa de crèdit sindicada en aquest cas per poder concedir un préstec a l’AREB per un valor 16,5 milions d’euros i un préstec per a finançar obres que queda molt poc per sota dels 98 milions d’euros. 

El líder parlamentari del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere López, ha mostrat la seva estupefacció pel fet que després de l’anunci de Jordi Cinca (“una presentació triomfalista”, l’ha qualificat López) d’uns resultats excel·lents el 2016, amb un superàvit de caixa molt difícil de veure i en tot cas mai vist en anys, ara resulta com de forma aparent incomprensible el deute acumulat creix. I no pas de poc. “El Govern ha d’explicar els motius pels quals l’endeutament global ha crescut prop de 27 milions”, ha reclamat el parlamentari socialdemòcrata, que també alertat d’una forta pujada dels impostos pendents de pagament: han passat de 43 milions a més de 68. “Tampoc sabem per què”, ha lamentat.

En efecte, la mateixa memòria comptable elaborada per la Intervenció general del Govern, depenent del ministeri de Finances, reflecteix un increment de 24,7 milions d’euros entre el 2015 i el 2016 en matèria de deutors per drets reconeguts respecte del pressupost d’ingressos corrents. I si es desgrana aquest concepte, que arriba als 68.117.710 euros, es comprova que els deutes principals fan referència a impagaments de l’impost general indirecte (IGI) -per aquest concepte hi ha més de 23,4 milions d’euros pendents de cobrar-, a l’antic IMI (poc més de nou milions), l’IRPF (gairebé vuit milions) i sis milions i mig referents a l’impost de societats.

Tampoc no són gens menyspreables els 4,1 milions pendents de cobrar en matèria d’impostos especials de Duana o els 3,6 de l’antic ISI. Les xifres relacionades amb sancions i infraccions, taxa d’activitats econòmiques o l’ITP, en tots els casos superen els 2,5 milions per capítol. És clar, evidentment, que els 68 milions en deutors sorgeixen de l’acumulació de la morositat experimentada en diversos exercicis. Però no és menys cert que l’increment de més del 54% d’un any a l’altre és força preocupant, segons les paraules de Pere López, i ara per ara difícil d’analitzar per manca d’informació.

El president del grup parlamentari mixt s’ha queixat també del fet de no haver rebut el document relatiu a la liquidació pressupostària del 2016 dins el termini establert del 31 de març. De fet, el document s’ha tramès als parlamentaris quatre dies després. Els necessaris perquè Cinca pogués fer la seva lectura sense que els grups de l’oposició hi poguessin dir res d’immediat. Curiosament, però, el Govern deuria complir amb la seva obligació de trametre el document al Consell General. Perquè els grups van rebre de Sindicatura les liquidacions de totes les entitats o organismes subjectes al dret públic (incloses les de parapúbliques tant destacades com la CASS, Andorra Telecom o Feda) però en canvi no es va trametre el principal, el de Govern. Els dels 22,6 milions d’euros de superàvit. O, també, els dels 931 milions d’euros d’endeutament, 27 milions més que un any abans.

Comentaris

Trending