El Sipaag alerta que Govern té via lliure per eliminar llocs de treball i fer reubicacions a la força

El sindicat de l’administració general clama contra la indefensió que suposa en molts casos la nova Llei de la Funció Pública

-
-
El Sindicat de personal adscrit a l’administració general (Sipaag) alerta “dels perills” que suposa l’articulat de la nova Llei de la Funció Pública. En concret, hi ha alguns preceptes que deixen “que el Govern de torn pugui crear, modificar i suprimir llocs de treball sense que els treballadors es puguin defensar”. L’organització sindical considera també que la nova legislació comporta severes dificultats també en el moment que els funcionaris es vulguin reincorporar al seu lloc de treball després d’una excedència.

El Sipaag ha emès aquest dimecres una nota interna que ha fet circular entre els seus afiliats i en què repassa “els perills que comporten per als llocs de treball” els articles de la normativa recentment aprovada que fan referència al comitè tècnic d’organització i gestió i sobre el pla d’ordenació i racionalització dels recursos humans. En la circular, i respecte de l’esmentat comitè, el sindicat és molt contundent: “Davant de decisions tan rellevants com són l’eliminació de llocs de treball o la reubicació forçosa dels treballadors, que poden tenir uns efectes devastadors, els sindicats no podran ni donar la seva opinió, i encara menys negociar aquestes mesures. Considerem que l'article constitueix una greu limitació de l’exercici del dret a la llibertat sindical.”

En la nota interna recorden que per efecte dels articles referits, que en concret són l’11 i el 22, es pot reubicar o adscriure temporalment un funcionari o treballador públic a un lloc de treball diferent a l’habitual encara que “el treballador no hi doni la seva conformitat, és a dir, en contra de la seva voluntat”. I que per motius de racionalització es pot procedir a modificar l’estructura organitzativa comportant “comporten conseqüències tan greus com la pèrdua de llocs de treball. La Llei de la funció pública no determina en quins casos es poden portar a terme aquestes accions, sinó que dona llibertat absoluta al Govern per actuar, atribuint-li facultats il·limitades per eliminar llocs de treball sense establir cap criteri i sense determinar tampoc quin és el destí dels treballadors públics que ocupaven els llocs de treball que han desaparegut”.

En general, segons es desprèn de la circular del sindicat, l’articulat deixa moltes vies obertes, molt marge de maniobra discrecional a l’administració per fer i desfer. Fins i tot en el cas de les excedències. Segons el Sipaag, “la facultat al Govern de suspendre les incorporacions procedents d’excedència voluntària, però no precisa en quins casos es poden suspendre les incorporacions”, sinó que ho deixa a criteri de l’executiu. A més, “quan una persona es troba d’excedència voluntària i vol reincorporar-se, no ho pot fer sempre de forma immediata, sinó que hi ha d’haver una vacant adaptada a la seva qualificació professional”.

Comentaris (1)

Trending