El servei d'Ocupació s'enfila fins als 644 aturats per la crisi

Augmenta un 47% respecte al mes de març de l'any 2019

-
-
El nombre global de demandants en recerca a final del mes de març és de 644 persones, amb una variació respecte al febrer  del 45,7% (442 persones), i un 47,4% superior al mateix període de l'any anterior (437 persones). El motiu principal d'aquest creixement és la situació de crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19. El nombre de demandants en millora a final de mes és de 294 (272 el mes anterior), fet que representa una variació mensual del 8,1% i una variació del 7,7% respecte al març de l'any 2019 (273 persones). Les dades han estat facilitades aquest dilluns pel departament d'Estadística del Govern.

El nombre de demandants de serveis a final de mes és de 31. D’aquests, 2 són demandants en situació de baixa mèdica superior a 6 mesos i 29 són demandants de serveis en situació d’ocupació. Pel que fa al nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 812 (964 el mes anterior), equivalent a una variació mensual del -15,8% i una variació del -3,6% respecte al març de l'any 2019 (842 ofertes de treball) El nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada pel govern és de 28, cosa que representa un 55,6% respecte a les dades de març de l'any 2019 (18 persones). 

El mes de març mes s’han fet 9 contractacions mitjançant el servei d’Ocupació, cap mitjançant el Programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic, cap via el PFCI (Programa de foment de la contractació indefinida de treballadors desocupats) i el PFOF (Programa per al foment de l'ocupació i la contractació), cap via el Programa empresa inclusiva i cap via el programa PFCF joves actius 16-21.

Hi ha 33 persones segueixen treballant pel programa de Govern, parapúbliques, comuns, societats parapúbliques i entitats sense afany de lucre, 22 persones segueixen treballant pels programes de foment i una al Programa de Foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending