El SEP considera que manquen polítiques socials per reduir la pobresa

Comentaris

La junta del SEP.
La junta del SEP. SEP
El Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP)considera que manquen polítiques socials encaminades a reduir la pobresa i les desigualtats. Els resultats de l’Enquesta de condicions de vida presentats pel departament d’Estadística el passat dijous 31 d’octubre, que apunten que el 12,8% de la població està en risc de pobresa i que un 3,5% pateix privació material severa, “són alarmants i no es poden entendre dins de la societat andorrana”, tal i com ha manifestat la seva secretària general, Anna Mundó.

Les estadístiques demostren que els ajuts socials pal·lien aquestes situacions de pobresa, incrementant la mitjana dels ingressos per unitat de consum, i sobretot, augmentant la mediana –on hi ha el gruix més important de població, que dels 19.320 euros passa als 19.990. Xifres que, malgrat els ajuts, continuen sent insuficients per dur una vida digne al Principat.

El SEP vol expressar la seva solidaritat amb aquests sectors de la població i demana a les administracions públiques que adoptin les mesures pertinents per minimitzar les precarietats. Cal adoptar polítiques valentes, que afavoreixin el benestar de les persones, que redueixin les desigualtats. En aquest sentit, Mundó ha afirmat que “s’ha de garantir l’habitatge per tothom, s’ha de garantir una conciliació familiar real, s’ha de garantir una dignitat laboral real, i calen lleis que protegeixin el ciutadà”.

L’organització sindical és del parer que cal fer cert el lema del país: Virtus unita fortior. Així, s’entén que unes diferències de caràcter econòmic menys pronunciades cohesionaria més la societat andorrana, una cohesió que es considera necessària.

L'enquesta es va difondre el dijous passat i oferia diverses dades. Així, per franges d’edat, el 19,9% de les persones de 65 anys o més es troben en risc de pobresa (ingressos per unitat de consum inferiors al 60% de la mediana), mentre que la mateixa taxa per a les persones menors de 16 anys és de 13,3% i per a les persones entre 16 i 64 anys és de 12,1%. Descomptar les prestacions socials (incloent-hi i excloent-ne pensions) permet avaluar la incidència que tenen a l’hora de reduir les taxes de risc de pobresa. La taxa de risc de pobresa abans de prestacions socials i pensions (incloent les pensions en les prestacions socials) és del 59,8% per a les persones de 65 anys o més, mentre que per al total de població la taxa se situa en el 24%. 

Comentaris (2)

Trending