El salari mínim augmentarà un 3,2% a partir de l'1 de gener

L'increment fins els 1.083 euros s'inclou al projecte de llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu

El ministre portaveu, Eric Jover durant la roda de premsa d'aquest dimecres.
El ministre portaveu, Eric Jover durant la roda de premsa d'aquest dimecres.
El Govern, ha aprovat el decret pel qual el salari mínim horari interprofessional s’incrementa un 3,2% amb efectes a partir del dia 1 de gener del 2020. D’aquesta manera, es fixa el salari mínim horari interprofessional en 6,25 euros euros/hora. Així el salari mínim interprofessional mensual quedarà en 1.083,33 euros. Tenint en compte que l’IPC del 2019 es preveu que se situï en un 0,8%, l’increment del salari mínim serà de quatre vegades l’IPC. Actualment, el salari mitjà és de 2.100 euros. 

Tal com fixa el Codi de relacions laborals, el salari mínim es fixa per hora (6,25 euros per al 2020) i a partir d'aquí es calcula quin és el salari mínim diari i mensual. El ministre portaveu, Eric Jover, ha explicat que el decret de salari mínim, s’inclou en el paquet de mesures que tenen per objectiu millorar la capacitat adquisitiva.

L’import s’ha fixat amb l’objectiu d’anar equiparant progressivament el salari mínim al cost real de la vida i amb la voluntat de respectar la recomanació del Consell d’Europa de situar el salari mínim, com a mínim al 50% del salari mitjà. Així, el Govern ha considerat convenient incrementar el salari mínim horari interprofessional un 3,2% en relació al salari mínim vigent durant l’any 2019, a partir de l’1 de gener del 2020.

Hi haurà un increment obligatori d’acord amb l'IPC de tots els salaris que anualment siguin inferiors a 24.000 euros bruts.

L'objectiu, però, és anar incrementant el salari mínim tot i que Jover ha indicat que "s'ha de tenir en compte l'impacte sobre els pressupostos de l'Estat i sobre els sectors de produccció de l'activitat econòmica". El projecte de Llei també recull un article en relació a la revalorització dels sous més baixos. Així, s’hi detalla un increment obligatori d’acord amb l’Índex de Preus de Consum (IPC) aplicable a tots els salaris que anualment siguin inferiors a 24.000 euros bruts.

Pel que fa a les mesures referents a l’arrendament d’habitatges, com ja es va avançar la setmana passada, les mesures urgents inclouen l’allargament d’un any en els contractes d’arrendament que vencin durant el 2020. Tal com s’ha fet enguany, la part arrendatària podrà exigir la renovació del contracte un any més i el preu del lloguer només podrà incrementar-se d’acord amb l’IPC. El ministre ha destacat que  "la mesura de congelar durant un any el contracte de lloguer, és temporal". Ha afegit que "donem la raó al raonador del ciutadà i adoptem aquesta mesura per tenir el temps necessari per implementar altres mesures de mig i llarg termini".

En relació a les pensions com ja va avançar dimarts el cap de Govern, Xavier Espot, s’estableix un increment del 3,2% de les que estiguin per sota del salari mínim. Es tracta d’un increment extraordinari de caràcter no contributiu i es manté mentre la persona assegurada continuï complint els requisits establerts. En aquest sentit, els beneficiaris han de residir a Andorra i o bé acreditar un període mínim de cotització de 25 anys a la branca jubilació per a les pensions de jubilació o viduïtat, o bé 25 anys a la branca general pera les pensions d’invalidesa.

Jover ha manifestat que "la intenció és aplicar aquests canvis a partir de l'1 de gener del 2020, per aquest motiu hem triat l'opció de mesures urgents".

Quotes d'immigració

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, les quotes d’autoritzacions d’immigració per a la temporada d’hivern 2019-2020, així com la quota general per al període d’octubre del 2019 a l’abril del 2020. En referència a les quotes de la temporada d’hivern, s’han aprovat 4.605, una xifra que representa un 14,18% més que les autoritzacions acordades per a la temporada 2018-2019. Per fixar aquest contingent, ampliable en un 30%, s’han tingut en compte les demandes manifestades pels agents econòmics i el consum de quotes dels anys anteriors.

El percentatge d’extracomunitaris s’ha incrementat un 17,29% respecte al període anterior.

Del total d’autoritzacions de temporada, 2.493 corresponen al sector hoteler, 1.120 a treballadors de les pistes d’esquí, 474 establiments de restauració de les pistes, 65 a agències de viatges, 268 al lloguer d’esquís, 110 al comerç i 75 al sector de la neteja. Les autoritzacions que han tingut l’increment més notable han estat el sector hoteler i sector de les pistes d’esquí amb un augment d’un 18,71% i un 15,58% respectivament en comparació amb la temporada anterior. Pel que fa al repartiment de les quotes, es preveuen 180 per a fronterers, 1.711 per a treballadors comunitaris i 2.714 per a extracomunitaris. El percentatge d’extracomunitaris s’ha incrementat un 17,29% respecte al període anterior.

Inspeccions dels habitatges d’ús turístic 

El Govern, ha aprovat la licitació per a la contractació d’una empresa que realitzi les inspeccions dels habitatges d’ús turístic (HUT) durant els anys 2020 i 2021. Els treballs que entren a concurs són els relatius al seguiment i el control dels habitatges d’ús turístic en aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic i del seu desplegament reglamentari. El ministeri competent té, actualment en procediment de registre 2.766 habitatges d’ús turístic i preveu la realització de les inspeccions i revisions pertinents.

La durada del contracte serà de l’1 de gener del 2020 fins el 31 de desembre del 2020, i en funció de l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2021, i previ acord de Govern, es prolongarà fins el 31 de desembre del 2021.

Etiquetes

Comentaris (4)

Trending