El SAAS mostra en un vídeo com es fa la recollida de mostres de la prova del coronavirus

S'agafen amb bastonets mostres del nas i de la gola

-
-
El SAAS ha fet públic aquest dimecres, un vídeo a les xarxes socials en què explica els passos que s'han de fer per recollir mostres per a la prova del PCR, que determina si es té coronavirus. Tan sols cal agafar mostres amb dos bastonets, un per les vies nassals i l'altre pel coll. 

Per poder efectuar el test -anomenat reacció en cadena de la polimerasa (PCR)  s'ha de fer un frotis nasal i de la faringe. En el cas d’un pacient que tingui una afectació de les vies respiratòries inferiors amb un frotis nasofaringi negatiu, no es pot descartar la infecció i s’ha de recollir i analitzar una nova mostra del tracte respiratori inferior. Mentrestant se n’ha de mantenir l’aïllament hospitalari o domiciliari segons gravetat clínica

Cal recordar que els símptomes més comuns són lleus, poden semblar els d'una grip, afecten un 80% de les persones i són malestar general, febre o tos. En els casos moderats pot produir sensació de falta d'aire i, en els més greus, la infecció pot causar pneumònia i altres complicacions.

Comentaris

Trending