El Raonador insisteix en la necessitat d’establir una tretzena paga per a determinats jubilats

La institució actualment dirigida per Marc Vila tramet al Consell General el seu informe relatiu al 2017, en què s’hi reflecteix una caiguda del 31% d’expedients en l’àmbit social

Josep Rodríguez, Mònica Bonell, Marc Vila, Vicenç Mateu i Toni Martí el dia que hi va haver el relleu de Raonador.
Josep Rodríguez, Mònica Bonell, Marc Vila, Vicenç Mateu i Toni Martí el dia que hi va haver el relleu de Raonador.

El Raonador del Ciutadà insisteix en el seu informe relatiu al 2017 i que ha estat tramès recentment al Consell General la necessitat d’establir una tretzena paga “per a aquells jubilats que, després de cotitzar a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) durant més de 30 anys, ja fos com a assalariat o com a treballador per compte propi, van arribar a tenir els 5.000 punts que en aquell moment es demanava per obtenir el salari base interprofessional com a pensió de jubilació”. La institució actualment liderada per Marc Vila va rebre durant l’any passat i en conjunt durant els anys que fa que existeix diverses peticions i neguits de persones grans que han vist com els canvis successius en la llei de la CASS els han perjudicat clarament.

El Raonador va obrir durant l’any passat menys expedients, en concret, els 298 que va tramitar, la immensa majoria dels quals per la via oral, van suposar una caiguda de 14% respecte del 2016. I especialment significativa és la davallada en matèria de queixes de l’àmbit social, un la baixada és del 31%. El fet que s’hagi dut a terme l’obertura de menys expedients no vol pas dir que la institució que durant onze dels dotze mesos de l’any passat va comandar encara Josep Rodríguez no tingués feina. 

Els expedients que afecten només a persones privades creixen un 8% i superen el centenar

Durant l’exercici va dur a terme més entrevistes que el 2016. Les 1.262 entrevistes realitzades van suposar un increment de més del 4%. Les intervencions en forma d’expedient que va tramitar el Raonador per qüestions relatives a privats van ser les més reiterades. Més de cent, amb un increment del 8%. Els sectors relatius a l’administració general, que recopila 84 expedients, l’institucional o el judicial es mantenen en els mateixos nivells que exercicis anteriors. En aquesta ocasió, el sector de la Justícia s’hi inclouen diverses queixes relatives als saigs segons que s’exposa en l’informe elevat al Consell General.

En les qüestions genèriques i gairebé en forma de preàmbul, l’informe es va referència a les queixes relatives a la CASS per ser, de forma sectorial, una de les més voluminoses. I remarca dues situacions que no per conegudes Rodríguez i ara Vila no hi volen deixar d’insistir. Les queixes de ciutadans que es troben que la Seguretat Social els dóna unilateralment d’alta quan hi ha raons mèdiques per continuar de baixa i les dificultats de la gent gran amb les pensions. De fet, recorda que ja es va fer la demanda davant la comissió legislativa de Sanitat i Medi Ambient que es pogués legislar una tretzena paga i que hi hauria el compromís d’estudiar-ho.

Recorda el Raonador que al seu dia molta gent va fer molts esforços per poder adquirir els 5.000 punts necessaris per poder disposar per a la seva jubilació d’una pensió equivalent al salari mínim interprofessional que s’assegurava llavors i que les modificacions de lleis que s’han anat fent han reduït aquesta prestació i ara molts jubilats han de rebre una pensió de solidaritat que no és el que pretenen. Reclamen una pensió digna com la que pretesament s’havien assegurat.

L’ens suggereix una modificació puntual de la llei de l’IRPF a partir d’un cas concret denunciat

En el seu informe, el Raonador explica que “no es tractava d'un premi, sinó que crèiem que era just donar a la nostra gent gran el que es mereixien, una compensació econòmica extra que podia fer-los la vida més fàcil, atès que amb les pensions que cobraven no podien permetre’s cap despesa addicional”. D’aquí que es reclami, de nou, la regularització d’una tretzena paga per aquells jubilats que van cotitzar a la CASS durant trenta anys o més i que en la seva vida activa van assolir els 5.000 punts.

El Raonador també reclama en el seu informe un altre canvi legislatiu. En aquest cas i davant d’un fet concret, se sol·licita la modificació de la llei de l’IRPF. Segons la institució actualment dirigida per Marc Vila, “suggerim la modificació de la Llei 5/2004 del 24 d'abril a fi que es prevegi explícitament la consideració com a descendents a aquelles persones vinculades a l'obligat tributari per raó de tutela i acolliment i es pugui aplicar la reducció per càrregues familiars per la tutela d'un germà, oimés quan es tracta d’un discapacitat”.

Etiquetes

Comentaris

Trending