El PS tem que el servei d’atenció domiciliària va de mal en pitjor des que és a mans de Govern

La consellera socialdemòcrata Rosa Gili sol·licita tot un seguit de dades per saber, entre altres coses, quants usuaris hi ha i de quina manera s’estan atenent

-
-
El Partit Socialdemòcrata (PS) tem que el servei d’atenció domiciliària (SAD) hagi anat de mal en pitjor des que depèn en exclusiva del Govern. Ni hi hauria els usuaris que es pretén fer creure per donar volada al servei ni tampoc no hi hauria un nivell de satisfacció gaire elevat, més aviat el contrari, entre els professionals que presten el servei. Per aquest motiu la consellera general socialdemòcrata Rosa Gili ha sol·licitat tot un seguit de dades a l’executiu a través dels canals parlamentaris reglamentàriament establerts.

Gili ha tramitat una sèrie de preguntes que el Govern haurà de respondre per escrit sobre l’estat actual del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). Des de la formació es vol tenir aquesta informació –nombre d’usuaris atesos, treballadors, requisits per accedir-hi, etc..-, tot tenint en compte la importància del servei, del qual depèn un nombre elevat de persones del col·lectiu de gent gran o que pateixen dificultats puntuals.

En l’escrit tramitat a Sindicatura, la parlamentària socialdemòcrata demana, en primer lloc, pel nombre d’usuaris que hi ha actualment al servei, informació que es demana desglossada per parròquies i per hores d’atenció requerides, especificant la xifra i si són diürnes o nocturnes o bé en cap de setmana. En segon lloc, pregunta “quins requisits es demanen als potencials usuaris per poder gaudir del SAD” i si “s’ofereix el servei a totes les persones que ho sol·liciten i que compleixen els requisits”, a més de si hi ha llista d’espera. 

La consellera general també qüestiona a Govern per la “manera” com “es decideix la dedicació horària” per a cada usuari i si aquesta va en funció de la demanda que fa la persona o, en canvi, hi ha “el mateix forfet horari per a tots”. Per últim, Gili vol saber quants treballadors té Govern per al SAD, el tipus de jornada i la relació laboral que tenen amb l’administració.

La parlamentària ha explicat que “l’objectiu de les preguntes és conèixer la situació actual del SAD d’ençà que el Govern s’encarrega”, tot remarcant que es tracta “d’un servei molt important”, ja que atén “gent gran o que té problemes puntuals”. Per això, considera necessari tenir les respostes a les qüestions formulades per saber “quants usuaris hi ha i com s’estan atenent”.

Comentaris

Trending