El PS reclama un esforç major de l’Estat per afrontar la crisi econòmica del coronavirus

Els socialdemòcrates consideren que cal entomar ja una nova bateria de mesures amb ajudes directes del Govern per facilitar el pagament de salaris i el manteniment de llocs de treball

-
-
El Partit Socialdemòcrata (PS) considera que vista la situació generada pel coronavirus les mesures acordades fins ara i moltes d’elles incloses en la llei òmnibus faran curt -tot i que siguin un bon punt de partida- i que cal ja activar una nova bateria de mesures amb una implicació molt major de l’Estat per fer front a l’impacte econòmic que tindrà una crisi que encara ara és de molt difícil preveure però que ja està vist que tindrà unes conseqüències terribles.

Els socialdemòcrates creuen que al Govern no li queda cap més alternativa que fer un pas més, ser més valent, i dissenyar nous mecanismes pel pal·liar els efectes de l’obligada aturada econòmica. Així, des del PS es considera que l’executiu hauria de tenir en compte aquelles mesures que la formació ja va posar sobre la taula i que van quedar en el tinter com ara la creació d’un fons solidari “deslligat de la gestió pressupostària” i dotat de 200 o 300 milions d’euros que haurien de sortir, entre altres, de les reserves de caràcter líquid de què disposa Andorra Telecom o d’una emissió nova de deute públic creada a l’efecte del Covid-19 “amb una remuneració molt baixa  o sense remuneració en les que s’indicarà en tot moment tant de l’emissió com de la seva tinença per part dels ciutadans”, segons que consta en un document de propostes fetes pel PS al Govern al qual ha tingut accés l’Altaveu

La formació liderada al Consell per Pere López demana la gratuïtat dels serveis bàsics per aquelles persones que es quedin sense feina durant la crisi i mantenir subministres tot i que hi hagi impagaments

Una de les grans apostes del PS seria que el Govern assumeixi el lideratge directe per garantir sous i llocs de treball. I proposa en aquest sentit diverses mesures com podrien ser que assumís una part de les nòmines dels empleats d’aquelles empreses amb dificultats, sempre que el treballador accepti una rebaixa salarial i l’empresa en qüestió pugui també mantenir el pagament d’un percentatge del sou. També demanen els socialdemòcrates que es pugui estudiar un mecanisme tipus expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) pel qual les empreses amb dificultats puguin alliberar-se momentàniament d’aquell personal no imprescindible i el Govern es faci càrrec del seu salari per tal que no es talli la relació laboral i tan bon punt l’activitat econòmica es reprengui es pugui reactivar .

Altres qüestions que hauria de preveure assumir directament el Govern seria unes dotacions perquè aquelles empreses que sí o sí hagin de fer fallida puguin fer front a les indemnitzacions i liquidacions pertinents de treballadors i proveïdors i que hagi els processos no s’hagin d’allargar in eternum. O que s’ajudi amb una contribució a fons perdut aquells propietaris que no puguin prescindir d’haver de facturar els lloguers que ara en gran mesura es mira que no s’hagin de cobrar.

El grup polític considera que és moment de ser valent i, per exemple, recórrer a una part important de les reserves líquides d’Andorra Telecom per dotar el fons socials que demana crear

Altres propostes que posa sobre la taula el PS i que considera que s’haurien ja de desenvolupar són, per exemple, una exempció de l’impost de propietat a aquells propietaris als quals se’ls ‘prohibeix’ cobrar lloguers o que s’exoneri de la contribució sanitària a la CASS aquells autònoms que no facturin, això sí, mantenint-los la cobertura. També es demana que es flexibilitzi el pagament de la contribució a la branca de jubilació. 

El PS demana la gratuïtat del serveis bàsics (llum, telèfon…) per a aquelles persones que durant aquest període de crisi perdin la feina i que es garanteixi el subministrament encara que hi hagi impagaments, per tal d’evitar que la situació social s’agreugi encara més. També vinculat amb impagaments o endarreriments, es demana que el Govern estableixi la impossibilitat de resoldre hipoteques i lloguers pel fet que no es puguin pagar algunes quotes o rendes.

Que qualssevol de les mesures que s’adoptin no pugui tenir efectes retroactius desfavorables per als treballadors és una altra de les demandes que es fan així com que es penalitzi molt severament, sobretot des del punt de vista econòmic, aquells eventuals casos de falsedat documental que hi pugui haver en el marc de l’acreditació de perjudicis i altres per tal de poder-se acollir a beneficis derivats de la lluita contra la crisi econòmica generada pel Covid-19. Finalment, el PS creu que la comissió específica que ha de valorar la idoneïtat de l’atorgament dels ajuts no pot estar sols constituïda per representants de l’àmbit polític, sinó que ha d’incloure responsables de la patronal, dels sindicats, dels bancs, del regulador financer i de col·legis professionals especialitzats en matèria com l’economia o la fiscalitat.

Comentaris (2)

Trending