El PS reclama al Govern que expliqui l'impacte real que tindrà per als treballadors la reforma laboral de DA

Comentaris

El PS reclama al Govern que expliqui l\'impacte real que tindrà per als treballadors la reforma laboral de DA
El PS reclama al Govern que expliqui l\'impacte real que tindrà per als treballadors la reforma laboral de DA
  • El grup parlamentari ha tramitat davant de Sindicatura una pregunta que l'executiu haurà de respondre per escrit en què la consellera Rosa Gili demana que es resolguin uns exemples pràctics concrets perquè es visualitzi les conseqüències dels canvis que plantegen els demòcrates
La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS) Rosa Gili pretén que Govern expliqui quines seran les conseqüències reals dels canvis que Demòcrates per Andorra (DA) vol impulsar amb el seu paquet de lleis laborals. I quin serà l’impacte de veritat que tindrà entre els treballadors. Per això ha formulat una sèrie de preguntes que l’executiu haurà de respondre de forma escrita i on demana saber com afectarà la nova legislació, en cas d’aprovar-se, a casuístiques concretes que poden patir treballadors del país. En l’escrit tramitat aquest dijous a Sindicatura, la parlamentària recorda que “el grup parlamentari demòcrata, que dóna suport a Govern, ha tramitat un paquet de lleis que volen reformar el model laboral existent a Andorra”. Gili adverteix que “entre aquestes modificacions, n’hi ha que afecten la reducció dels dies de preavís que ha de donar un empresari en cas d’acomiadament no causal o la rebaixa de les indemnitzacions per acomiadaments injustificats o improcedents”. Per això, explica que “considerem convenient disposar d’informació concreta de com poden afectar aquestes modificacions als treballadors del nostre país” i argumenta que “donat que Govern ha formulat un criteri favorable als textos, ha d’haver estudiat els efectes reals de les disposicions de les noves lleis”. Per això, fa vàries preguntes posant exemples concrets de quina seria la conseqüència d’aplicar la reforma laboral. En primer lloc, demana saber “quina seria la indemnització que els hi correspondria amb el Codi de relacions laborals actual a dos treballadors que estiguessin percebent com a sou net un salari mitjà a data de novembre del 2017 (2.050,67 euros) el primer, i el segon amb un salari de 1.000 euros i que acumulessin 15 anys de servei a l’empresa en cas d’un acomiadament no causal i sense fer-los treballar els dies de preavís estipulats a la llei”. Després també demana “quina seria la indemnització que els correspondria (...) si s’apliquessin les disposicions de la proposició de llei de relacions laborals ara a tràmit parlamentari”. En la segona qüestió, Gili pregunta “quina seria la indemnització mínima que li correspondria amb el Codi de relacions laborals actual a dos treballadors que estiguessin percebent com a sou net el salari mitjà a data de novembre del 2017 (2.050,67 euros) el primer i un sou de 1.000 euros el segon, i que acumulessin 15 anys de servei a l’empresa en cas d’un acomiadament injustificat o improcedent”. Després també vol que se li contesti “quina seria la indemnització que els correspondria als mateixos assalariats si s’apliquessin les disposicions de la proposició de llei de relacions laborals ara a tràmit parlamentari?”. Gili ha explicat que “volem posar en evidència l’afectació del nou codi de relacions laboral en relació amb l’anterior”. Per això, “plantegem la situació de dues persones, una amb el salari mitjà i una altra amb el mínim, amb quinze anys a l’empresa, que són acomiadades i demanen quina indemnització correspon ara i quina tocaria el dia que estigui en vigor la nova llei”. Així, “l’objectiu és que quedi clar per tothom com canvien aquestes indemnitzacions amb la reforma”.

Comentaris

Trending