El PS pregunta al Govern per les nombroses baixes entre el personal del Cedre

La consellera Rosa Gili expressa la preocupació per com això pot afectar la qualitat del servei que es presta als residents

Comentaris

-
-
La consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS) Rosa Gili ha tramitat una bateria de preguntes que el Govern haurà de respondre de forma escrita mitjançant les quals vol conèixer la situació del centre sociosanitari el Cedre, especialment pel que fa al seu personal. En aquest sentit, ha posat en relleu que tenen constància d’un elevat nombre de baixes entre els treballadors i expressa la “preocupació” per com això pot afectar la qualitat del servei que es presta als residents

En l’escrit, Rosa Gili demana, en primer lloc, el nombre de residents del centre, informació que es vol tenir amb la distribució per plantes i segons el grau de dependència i els règims d’assistència necessaris. També pregunta “quants d'ells necessiten assistència sanitària constant (Graus de dependència de 3 a 5)” i “amb quina periodicitat s'actualitzen els graus de dependència” i “qui ho fa”.

Gili recorda que el Cedre “és un centre d'atenció a persones grans i/o discapacitades, que requereixen una atenció sanitària i social, de forma continuada i estable segons la mateixa definició del SAAS”. Així, vol saber “tenint en compte aquesta consideració quines ràtios de personal li són aplicables”.

La consellera també pregunta per “la dimensió de la plantilla global” i demana que es desglossi segons les categories, així com la descripció dels llocs de treball i la llista de les tasques assignades. Una altra de les preguntes demana “quantes persones treballen al Cedre” tot volent que s’especifiqui “quines funcions tenen”. També vol saber “com es reparteixen aquestes persones a les diferents plantes durant el dia” i a la nit”.

Gili també vol que el Govern l’informi del nombre de treballadors que van estar de baixa tant durant tot el 2018 com durant els primers vuit mesos del 2019 i “quines funcions ocupen” aquestes persones, així com “quin procediment de reforç, de reemplaçament s'utilitza per suplir les mancances de personal”.

Comentaris (4)

Trending