El PS podria condicionar el sí a la congelació de les transferències a que DA aprovi les seves reserves d'esmena al pressupost

Comentaris

El PS podria condicionar el sí a la congelació de les transferències a que DA aprovi les seves reserves d\'esmena al pressupost
El PS podria condicionar el sí a la congelació de les transferències a que DA aprovi les seves reserves d\'esmena al pressupost

El consellers del Partit Socialdemòcrata (PS) integrats al grup parlamentari mixt molt probablement condicionaran el seu vot favorable a mantenir congelades les transferències als comuns al fet que el grup parlamentari demòcrata doni suport a les reserves d’esmena que han presentat a l’articulat del pressupost que es debat aquest dijous. Els socialdemòcrates tenen la posició sobre el vot decidida, però mantenen un sepulcral silenci. Aquest fet ha comportat, les darreres hores, que es generessin moltes suspicàcies sobre la possibilitat d’un canvi d’orientació del posicionament, que d’entrada era favorable a la descongelació de l’aportació que reben les corporacions parroquials procedents del Govern.

Els tres parlamentaris socialdemòcrates -Pere López, Rosa Gili i Gerard Alís- s’han tornat a reunir aquest dimecres al migdia amb el cap de l’executiu, Toni Martí, i la secretària d’Estat de Relacions Institucionals, Consol Naudí, perquè aquests els expossessin "al detall" com podria quedar el model que s'està "configurant" sobre les competències i les transferències i ha mantingut que tot i que en aquesta trobada s'"ha pogut explicitar amb més detalls" aquesta reforma i que el màxim mandatari governamentaon n'ha fet una valoració "favorable", no "correspon" al Govern avançar si les explicacions ofertes són suficients perquè el PS canviï el "sentit" del vot. És a dir, del ‘no’ a la congelació al ‘sí’. "Segurament no tindrem el veredicte de la decisió" final fins aquest dijous, ha conclòs. I així serà.

No obstant això, els socialdemòcrates voldrien posar contra les cordes els demòcrates per fer el pas de canviar el sentit del vot. Les fonts consultades no han pogut precisar si s’exigiria que DA acceptés l’aprovació de les vuit reserves d’esmena, una de les quals es completament contradictòria amb la congelació de les transferències als comuns. De fet, suposa tot el contrari. Respectar el que diu la llei que regula la matèria corresponent però condicionant la destinació que puguin donar als diners els comuns. Amb això, els demòcrates haurien d’anar molt en contra del seu propi plantejament.

Les reserves d’esmena

Una de les esmenes que es considera especialment important pel PS és la de supressió de les modificacions en el barem de valoració patrimonial que s’aplica a l’hora d’accedir a ajuts socials bàsics com ara les pensions de solidaritat. Des de la formació es considera que, tant pel fons com per la forma, aquests canvis estan fora de lloc. Per una banda, perquè políticament no és el més adient impulsar-los via pressupost i gairebé “d’amagat” i no a través d’una modificació de la Llei de serveis socials i sociosanitaris –text que, cal recordar, no va comptar amb el suport del PS-. Per l’altra, perquè amb els canvis de criteris que DA vol imposar s'esborren de fet els drets socials d'un número important de persones de classe baixa i mitjana, que abans de poder tenir accés a aquestes prestacions, que haurien de ser drets socials, s’hauran de descapitalitzar i empobrir. Convé tenir present també que els canvis han estat criticats els darrers dies tant per la Federació d’associacions de gent gran com per la de persones amb discapacitat, principals col·lectius afectats.

Dues més de les reserves d’esmena fan referència a la Funció Pública. En primer lloc, el PS insisteix en el fet que cal recuperar la figura del funcionari a l’administració general, eliminada mitjançant una disposició final de la Llei qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció publica. Aquest text forçava que tota contractació dins de Govern, amb l’excepció dels cossos especials, es fes com a agent de l’administració, fórmula que genera més inseguretat i que pot provocar una menor independència dels empleats públics. En segon lloc, també es vol defensar que en un termini màxim d’un 1 any es redueixi a la meitat l’actual personal eventual, regularitzant la seva situació, en especial la d’aquelles persones que ocupen llocs de feina estructuralment fixes. 

La quarta reserva d’esmena fa referència a les transferències que el Govern envia anualment als comuns. El PS proposa que les corporacions locals no puguin fer un ús lliure d’aquests diners sinó que hi hagi uns criteris per poder-los emprar. En concret, un 25% a despeses d’inversió, un 15% per a activitats esportives, culturals i socials, un 10% per manteniment de territori no urbà, polítiques d’aprofitament de recursos naturals o de reducció de l’emissió de gasos amb efectes hivernacle, i un altre 10% a treballs de manteniment i millora de xarxes bàsiques de servei. En cas que algun d’aquest percentatge no s’esgoti totalment, s’haurà de retornar a l’executiu.

Tres reserves d’esmena més tenen la voluntat d’incrementar la dotació de diferents projectes que, a l’entendre del PS, no tenen prou pressupost considerant la seva importància. És el cas dels controls fiscalitzadors a Govern i a les parapúbliques, dels equipaments per processos d’informació al departament de Tributs i Fronteres i de les polítiques d’igualtat. La vuitena reserva d’esmena fa referència a la inversió prevista per part d’Andorra Telecom a ‘The Cloud'. Vistos els importants dubtes sorgits al voltant del projecte, el PS demana que es redueixi en cinc milions la partida destinada per l’empresa pública a edificis i altres construccions i, en canvi, s’incrementi en dos milions la de maquinàries i instal·lacions. En aquest sentit, s’entén que cal una major inversió en aquests àmbits donades les deficiències de servei detectades els darrers anys

Sia quina sia la posició final dels socialdemòcrates, el ministre de Finances i portaveu del Govern, Jordi Cinca, ha posat en relleu que "en cap cas" l’executiu preveu que s'hagi de "fer vuit milions d'euros de dèficit més", ja que el sostre de dèficit és el que preveu el projecte de pressupost per al 2017 i que d'aquest "no s'apartaran". El pressupost que se sotmetrà aquest dijous a votació -el Consell General també debat la modificació de la Llei qualificada de la policia- preveu que les transferències als comuns se situïn en 54,6 milions d’euros.

Comentaris

Trending