El PS denuncia la "precarietat" amb què l'administració tracta els treballadors eventuals

Comentaris

El PS demana al Govern que expliqui l\'avenç de dividends de FEDA i Andorra Telecom
El PS demana al Govern que expliqui l\'avenç de dividends de FEDA i Andorra Telecom

El Partit Socialdemòcrata (PS) manté la seva preocupació per la situació dels treballadors eventuals, siguin de Govern o de les empreses públiques. Per això, els consellers generals de la formació Gerard Alís i Rosa Gili han entrat a tràmit una bateria de preguntes sobre aquest col·lectiu que el Govern haurà de respondre de forma escrita. Els parlamentaris han posat en relleu la situació de “precarietat” que viuen molts d’aquests empleats.

Així, Gili ha tramitat diverses qüestions centrades sobre els eventuals de Govern. En l’escrit entrat el passat divendres a Sindicatura, la consellera general recorda les definicions incloses a la Llei de Funció Pública, cintant els articles 6 i 7 del dit text legal. Així, la legislació apunta que un agent de l’administració de caràcter indefinit és aquell “personal (...) que sigui contractat per realitzar funcions de caràcter permanent” i també estipula que “la relació laboral (...) s’ha de formalitzar mitjançant un contracte que es regeix per la normativa laboral i les particularitats que s’estableixen en la present Llei i en les normes que la desenvolupen”. També indica que als agents de l’administració de caràcter eventual són “aquell que es vinculen temporalment amb l’administració pública”. 

Un cop fet aquest preàmbul, Gili pregunta en primer lloc “quina normativa” s’aplica als eventuals. A continuació, la parlamentària recorda el que estableix l’article 19 del Codi de Relacions Laborals en el seu article 19, que fa referència a la “successió de contractes per durada determinada”. Així, la Llei diu que “hi ha successió de contractes quan entre un (...) i l’altre no ha transcorregut un termini mínim de 60 dies naturals” i que “la successió de més de dos contractes per una durada determinada resta prohibida”. Per tant, en cas d’un tercer “s’entén per temps indefinit i es considera a tots els efectes que la data d’inici de la relació laboral és la (...) del primer contracte”. Atès aquesta regulació, la consellera demana a Govern “si s’aplica aquest article als agents de l’administració eventuals”. 

Gili també posa en relleu que, segons la resposta a unes preguntes anteriors, “ens consta que molts agents de l’administració haurien encadenat molts contractes consecutius”. Per això, demana a Govern “quants eventuals (...) tenen més de tres contractes entre els quals no hi hagut interrupció de més de 60 dies”, informació que es vol tenir desglossada segons departaments i ministeris”. A més, pregunta si “segons el que estableix el Codi de Relacions Laborals no haurien de tenir tots els agents de caràcter eventual amb més de tres contractes encadenats les mateixes condicions que les d’un (...) de caràcter indefinit”. 

Per últim, la consellera també demana si “s’estan aplicant les mateixes condicions a aquestes persones que al personal (...) de caràcter permanent” i, en cas contrari, “quines són les diferències de condicions”.

Per la seva banda, Gerard Alís centra les qüestions en les entitats públiques, tot apuntant que “considerem necessari conèixer la situació laboral dels treballadors”, tot recordant que “tenint en compte la normativa que se’ls aplica, convé saber si aquests acumulen més de tres contractes consecutius entre els quals no hi ha hagut interrupció de més de 60 dies”. 

Alís demana en primer lloc “quina normativa laboral s’aplica” a aquests treballadors. Posteriorment demana el nombre d’empleats  de diferents entitats (Andorra Telecom, FEDA, SAAS i CASS), informació que, sol·licita, ha d’incloure un desglossament per tipus de contracte: indefinit, eventual o de relació especial. Posteriorment, de les mateixes societats públiques, també vol saber el nombre d’eventuals que acumulen més de tres contractes sense interrupció de 60 dies. Aquesta mateixa qüestió la fa extensiva a altres institucions públiques.

Gili ha explicat que “les preguntes responen a la nostra preocupació per la situació dels eventuals” i ha recordat que, en els darrers mesos “ja hem fet vàries accions relacionades amb aquest col·lectiu”. La darrera és una esmena parcial al pressupost pel 2017 on es posa negre sobre blanc que la xifra d’aquest tipus de treballador es redueixi a la meitat, regularitzant a la gran majoria dels existents. La consellera general ha manifestat que “parlem de moltes persones” i que “moltes estan en una situació precària”. Al seu entendre, “l’administració no només no soluciona el problema sinó que el fa perdurar”.

Comentaris

Trending