El nou notari es nomenarà el febrer del 2021 i seguirà una formació de sis mesos

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell explicant el procés de selecció del nou notari.
El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell explicant el procés de selecció del nou notari.
El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs d’oposició, d’un nou notari que substitueixi Josep Estañol que s'haurà de retirar per uns problemes a la vista. La presentació de candidatures acabarà el 15 de maig, Una vegada el tribunal hagi seleccionat el notari, el febrer del 2021, aquest haurà de passar una formació abans de prendre possessió de les seves funcions. El plec de bases estableix que el notari ha de seguir una formació inicial de sis mesos de durada entre les notaries existents a Andorra al moment de l’inici de la formació.

Per participar en el concurs cal tenir la nacionalitat andorrana, estar en plena possessió dels drets civils i polítics, no estar condemnat per delictes dolosos o per delictes imprudents vinculats a l’exercici de la funció pública o jurisdiccional, mentre no s’hagi produït la cancel·lació dels antecedents penals i  estar en possessió com a mínim d’un títol de nivell 4 del Marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior en l’àmbit del dret, lliurat o reconegut pel Govern.

El tribunal de selecció  que ha de valorar les proves i avaluar els candidats es compon pel ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell; del president de la Cambra de Notaris, Josep Estañol; del president del Tribunal Superior de Justícia, Albert Andrés; la presidenta de la Batllia, Laura Rodríguez; i els lletrats Antoni López Montanya i Juan-José López Burniol.

El procés de selecció consta d’una fase de concurs, que té una ponderació d’un 20% del total, en la qual es valoraran els mèrits indicats en el currículum vitae aportat per les persones admeses, destacant aspectes com ara la formació acadèmica acreditada o l’experiència professional en l’àmbit del dret a Andorra.

A més, també s’inclou una fase d’oposició, que representarà un 80% de la puntuació total i que consta de la prova de caràcter teòric i una prova pràctica. El procés de selecció comptarà amb una prova psicotècnica. La data prevista per a la realització de les diferents proves és el mes de desembre del 2020 i el gener del 2021.

 

 

 

Comentaris

Trending