El ministeri d’Afers Exteriors s’agafa a un procediment ‘sui generis’ per justificar la contractació del personal de la Cimera

Ubach assegura en una resposta parlamentària que “el temps va ser un factor important” però que els fitxatges es va decidir “en base a l’experiència i competència dels perfils proposats”

-
-
El ministeri d’Afers Exteriors s’agafa al fet que Andorra va assumir la Secretaria Pro Tempore i, per tant, l’encàrrec directe de l’organització de la CImera Iberoamericana “en un context de final de legislatura i inici de la següent” per justificar la contractació del nucli dur de la fundació que regeix els destins de l’esmentada organització a partir d’un procediment ‘sui generis’ limitat per la urgència del temps, que “va ser un factor important” i elegint les persones concretes -gerent, coordinadora, director financer, cap de protocol i traductor- ““en base a l’experiència i competència dels perfils proposats”.

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha respost una pregunta parlamentària feta per la consellera general socialdemòcrata Susanna Vela, que s’interessava per diverses qüestions relacionades amb la Fundació de la Cimera Iberoamericana, i especialment aspectes relatius a la contractació tant de personal com de serveis, sobre la qual el Govern fa diferències i, en canvi, al PS ho inclou en el mateix paquet i, per tant, considera que hi hauria d’haver hagut concursos públics. Les últimes setmanes, i en relació a diferents aspectes relacionats amb els mitjans de comunicació i la gestió de la difusió de la cimera, sí que s’han anat publicant edictes, cosa que en certa manera fa pensar als socialdemòcrates que fins ara les coses no s’estaven fent bé. De fet, la resposta donada per Ubach continua generant més ombres que llum en tot plegat, per al PS.

La contractació del personal, però, s’ha gestat per un altre cantó tot i que la ministra enumera des de la llei de fundacions per a disposicions legals en genèric per garantir la legalitat dels fitxatges. “Un cop definida l’estructura fonamental de la fundació (gerència, direcció financera, protocol, assessorament lingüístic, producció textual i traducció per al portuguès) es va procedir a contactar el nombre reduït de possibles candidats amb la capacitat, la disponibilitat i la motivació adequades, seguint sempre els requeriments legals i reglamentaris aplicables”, s’explica en la resposta, que incideix en el fet que “és important destacar la necessitat de contractar professionals experimentats, que poguessin afegir-se al projecte de manera immediata i que estiguessin disposats a gestionar tots els condicionants descrits anteriorment tenint en compte la complexitat i l’envergadura del projecte, d’un nivell d’exigència molt elevat”. 

Ubach repassa en el contingut de la resposta parlamentària com es va procedir per a cadascuna de les contractacions. Així, “la posició de gerent i la posició de coordinadora no es van publicar vist que es tracta d’uns llocs de gerència i de màxima responsabilitat, raó per la quina es va seleccionar d’entre els currículums existents les persona més qualificades, motivades i disponibles tant per cobrir el lloc de gerent com el lloc de coordinadora”. Quant al responsable financer de la fundació “havia col·laborat amb anterioritat en els inicis del projecte (febrer 2019) com a assessor del govern i per tant aportava tot el coneixement i històric del projecte. La fundació només va formalitzar el traspàs del recurs a la fundació”. 

Tots els professionals contractats per la fundació tenen contracte laboral de durada determinada que finalitza el mes de desembre del 2020, excepte el gerent i el director financer, el contracte dels quals finalitzarà amb l’extinció de la fundació (prevista a tot estirar a finals de febrer del 2021)

Pel que fa a la persona escollida com tècnic de protocol “va participar a un edicte de l’administració per una posició en aquest àmbit i va quedar en segona posició. Per tal d’optimitzar el temps i els recursos, es va contactar directament amb la citada persona, que va acceptar el lloc considerant que la publicitat s’havia dut a terme en el procés vinculat a la posició de tècnic de protocol de l’Administració”. I, finalment, l’assessora lingüista i traductora del portuguès, “va ser proposada per la Universitat d’Andorra, que en col·laboració amb la Universitat del Miño i en virtut d’un acord de col·laboració, va procedir a un procés de publicitat i selecció d’un professional amb les acreditacions acadèmiques i d’experiència requerides”.

Tots els professionals contractats per la fundació, s’explica en la resposta, tenen contracte laboral de durada determinada que finalitza el mes de desembre del 2020 (un mes després de la finalització de la Cimera), excepte el gerent i el director financer, el contracte dels quals finalitzarà amb l’extinció de la Fundació (prevista com a molt tard a finals de febrer del 2021) una vegada hagin completat el tancament financer i de tots els aspectes administratius relatius a la Cimera i a la mateixa fundació, així com la memòria del projecte. 

La titular d’Exteriors també explica que durant el 2019 s'han contractat serveis de més de cent proveïdors (102), dels quals la major part han estat andorrans (94%), la resta espanyols i francesos, i un de colombià. Els principals tipus de serveis contractats corresponen a agències de viatges, transports, allotjament, manutenció, so i imatge, publicitat i seguretat. Les contractacions dutes a terme per la fundació s'han regit pels principis de publicitat, concurrència i objectivitat, s’explica, alhora que s’esmenta que normalment s’ha recorregut a la sol·licitud de tres pressupostos. "De cara al 2020, es preveu que els tipus de serveis a contractar siguin del mateix tipus, a banda d’aquells necessaris específicament per a la Cimera de caps d’Estat i de Govern, per les especificitats que aquest esdeveniment representa.”

Comentaris

Trending