El grup liberal pregunta al Govern per les “contradiccions” en les adjudicacions de manteniments informàtics

La CASS ha encarregat una feina a una empresa diferent a la del germà del cap de l’executiu, que teòricament té l’exclusi

Ferran Costa Conseller Liberal
Ferran Costa Conseller Liberal
El grup parlamentari liberal portarà al plenari del Consell General les “incongruències i contradiccions” del Govern de Toni Martí en les adjudicacions de manteniment informàtic de programari i maquinari d’IBM.

Els liberals portaran al plenari del Consell General les “incongruències i contradiccions” del Govern de Toni Martí en les adjudicacions de manteniment informàtic de programari i maquinari d’IBM.

La pregunta parlamentària del conseller Ferran Costa ve motivada per l’adjudicació a l’empresa Andorsoft, publicada al BOPA 43/2018, del manteniment i programari IBM per l’any 2018 per part de la CASS. La partida de 60.876,62 € s’ha adjudicat de forma directa i amb caràcter d’urgència i posa en entredit la versió de l’executiu respecte a una adjudicació directa anterior a l’empresa SPAI, que Govern va justificar perquè aquesta empresa, propietat de familiars directes del cap de Govern, és ‘partenaire exclusif’ IBM pel Principat d’Andorra.

Precisament, la ministra Eva Descarrega, responent a una pregunta parlamentària de Ferran Costa sobre les adjudicacions directes a SPAI en el ple del Consell General del passat 15 de març, va afirmar que “el Govern ha de passar per aquests proveïdors [...] és una exigència de la pròpia empresa mare, en aquest cas, IBM”. A més, en la documentació aportada per l’executiu s’adjunta una carta d’IBM France, del 7 de gener del 2018, certificant a “SPAI com a ‘partenaire exclusif’ per la prestació d’aquests serveis específics de manteniment dels equips d’IBM al Principat d’Andorra”.

Davant d’aquestes dades, Costa denuncia que “són evidents les contradiccions en les adjudicacions de manteniment informàtic” i afegeix que “mostren una falta de credibilitat total i absoluta”. El conseller liberal ha acusat al Govern “de faltar a la veritat”, ja que és “incomprensible que una feina que només podia fer un ‘partenaire exclusif’, segons la ministra de Funció Pública, ara la pugui fer una altra empresa per a la CASS” i ha ironitzat “potser l’executiu ens respon que des d’avui SPAI ja no és ‘partenaire exclusif’”.

La pregunta oral de Ferran Costa, registrada avui a Sindicatura, demana a l’executiu “com es justifica l’adjudicació directa per part de la CASS a una altra empresa que no és ‘partenaire exclusif’ per portar a terme els manteniments del maquinari i programari IBM”. La resposta no se sabrà fins al setembre un cop el Consell General reprengui les sessions de control al Govern.

Pregunta oral de Ferran Costa registrada a Sindicatura

El sotasignat, M.I. Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, d’acord amb el que disposa el capítol IV del reglament del Consell General, formulo la següent pregunta, perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el Ple del Consell General.

Pregunta que es formula al Govern relativa a l’adjudicació per part de la CASS dels manteniments del maquinari i programari IBM per a l’any 2018 a una empresa que no és el “partenaire exclusif” al Principat d’Andorra. 

Vist que el BOPA número 43/2018 publica que la CASS ha adjudicat els manteniments del maquinari i programari IBM per a l’any 2018 a una empresa que no és el “partenaire exclusif” al Principat d’Andorra.

Vist que aquesta acció demostra que altres empreses del país estan capacitades per portar a terme els manteniments del maquinari i programari IBM.

Vist que la ministra de la Funció Pública, en sessió de Consell del dia 15 de març del 2018, va justificar les adjudicacions directes del manteniment hardware i software de tot el maquinari gestionat pel DSI a l’empresa SPAI ja que, com ella va informar, és l’única habilitada per fer aquestes treballs al país. Atesos aquests antecedents, es pregunta:

Pot informar Govern com es justifica l’adjudicació directa per part de la CASS a una altra empresa del país que no és “partenaire exclusif” per portar a terme els manteniments del maquinari i programari IBM?

Comentaris

Trending