El Govern preveu que el 2018 el creixement de les despeses sigui superior a l’augment d’ingressos

Comentaris

  • El ministre de Finances presenta a tràmit parlamentari el pressupost per a l’any que ve, que espera que el Consell General pugui aprovar durant el mes de gener
  • El text preveu un dèficit de caixa de 25,6 milions d’euros, xifra molt similar a l’establerta per aquest 2017 i que el titular ministerial destaca que queda per sota de l’1% del PIB
  • Mentre la recaptació d’impostos indirectes tindrà un comportament que permetrà fer créixer els ingressos, les transferències al SAAS i la política social comporta més despesa
El Govern preveu que el creixement de les despeses sigui superior a l’augment dels ingressos durant l’exercici que ve i espera per al 2018 un dèficit molt similar al que va pressupostar per a l’exercici que entra en la recta final i que se situarà al tomb dels 25,6 milions d’euros. El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha entrat a tràmit parlamentari aquest dimarts el projecte de llei del pressupost per al 2018. Ho ha fet el darrer dia del termini que marca la llei i espera que durant el mes de gener el Consell General pugui aprovar la previsió pressupostària. Ara, ja dóna gairebé per fet que s’entrarà al nou any sense pressupost aprovat, una pràctica força habitual. Cinca ha destacat els esforços fets i el fet que el text presentat manté el dèficit de caixa per sota de l’1% del PIB i alhora s’intenta adaptar al màxim a la Llei de sostenibilitat de les finances públiques, altrament anomenada ‘Regla d’or’. El pressupost presentat en roda de premsa pel titular de Finances preveu uns ingressos de 425.231.642,06 euros i unes despeses de 450.919.283 euros. Mentre que en el cas de les entrades, l’augment que es preveu respecte de la previsió aprovada per al 2017 -que va ser de 415,1 milions- es deu al salt positiu pel que fa a la recaptació d’impostos indirectes. Els impostos directes mantindran el comportament programat per aquest 2017 amb una lleugera variació a l’alça del 0,29%. En el cas de les despeses el gran canvi cal trobar-lo en les despeses de funcionament, respecte de les quals es preveu l’any que ve un creixement de 12,5 milions respecte el que es va aprovar per a l’exercici en curs. En xifres globals en relació amb aquest capítol, el pressupost del 2018 preveu 390.081.311,84  euros, el que suposa un increment del 2,59% respecte a l’exercici anterior. Aquest augment es produeix principalment per l’increment notable de les partides destinades a polítiques socials i la l’augment de la transferència al SAAS. Les inversions reals previstes pel Govern es queden a tocar els 50 milions, en concret 49,5 milions. O el que és el mateix, dos milions i mig menys del que es va establir per al 2017. Quant a la recaptació, un altre aspecte important a tenir en compte són els ingressos patrimonials, vist que els darrers anys l’executiu ha optat per ‘recol·lectar’ en bona part els beneficis obtinguts per la parapública. El Govern mantindrà la mateixa política tot i que no ha tingut en compte el ‘bonus’ obtingut per Andorra Telecom amb la venda de les accions de MásMóvil. Amb tot plegat, els ingressos patrimonials previstos superaran de poc els 33 milions, gairebé dos milions menys que aquest 2017. El motiu d’aquesta davallada cal buscar-lo, sobretot, en la reducció de beneficis de la companyia telefònica producte de la davallada d’ingressos procedents del ‘roaming’.

Comentaris

Trending