El Govern estableix noves taxes pel sector assegurador

El pressupost inclou una modificació de la llei de l’AFA que pretén “homogeneïtzar” el que es cobra per la supervisió que el regulador fa sobre les diferents empreses i delegacions

-
-

El Govern ha aprofitat la presentació del pressupost per al 2020 per actualitzar la normativa sobre les taxes que han de pagar a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) les companyies asseguradores. Segons el document, es que es vol es homogeneïtzar aquells càrrecs que s’apliquen tan pels actes administratius com pel que fa a la supervisió de les diferents entitats que estan sotmeses al control de l’entitat.

El canvi es fa, com és habitual, mitjançant disposicions afegides a l’articulat dels comptes per a l’exercici 2020. En concret, a la disposició cinquena, que modifica dos aspectes de la legislació que regula el funcionament de l’AFA. Així, en primer lloc, s’afegeix al text un nou article, el 45 bis, que estableix una taxa per “la sol·licitud d’autorització per a l’aplicació del règim de supervisió simplificada per a les delegacions al Principat d’Andorra de les companyies d’assegurances estrangeres”. Les entitats afectades són aquelles que compleixin els requisits establerts al reglament del 2019 sobre el desenvolupament de la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra. Aquest text permetia un règim simplificat de supervisió a les delegacions que compleixin unes condicions basades en el volum anual de les primes que gestionessin, el de provisions d’assegurances i, també el fet que el grup al qual pertanyi ja estigui controlat per l’autoritat competent d’un Estat de la Unió Europea o que tingui un règim homologat.

 La nova taxa té com a fet generador “l’’estudi, l’avaluació i la resolució de la sol·licitud d’autorització per a l’aplicació del règim de supervisió simplificada”. Suposarà el pagament d’una quota fixa de 1.007 euros, que s’haurà de presentar en el moment de fer la sol·licitud. Aquest import es podrà actualitzar, per part de l’AFA, via aplicació de l’IPC anual, o via també modificacions als futurs pressupostos del Govern.

La disposició també modifica alguns dels apartats de l’article 48 de la llei de l’AFA, que estableix la “taxa anual de supervisió de l’activitat asseguradora de les entitats asseguradores i reasseguradores residents o de les delegacions d’entitats no residents”. En aquest cas, el nou redactat apunta que el que es cobrarà anirà “en funció de les primes brutes emeses pel contribuent, de la supervisió en base consolidada i del nombre i tipologia de filials estrangeres o societats dependents estrangeres”.

Fins ara, la llei estableix que la taxa consisteix en una quota tributària variable resultat d’aplicar un gravamen del 0,95 per mil sobre la base de tributació integrada per les primes brutes emeses”. El nou text l’incrementa lleugerament, fins a 0,9567, però a més estableix una taxa complementària de 5.000 euros per a totes les entitats sotmeses a una supervisió en base consolidada de l’AFA i, pel que fa a les filials que estiguin sota la supervisió d’una autoritat estrangera, de 3.000 o 3.500 euros.

També es modifica el termini per al pagament. Fins ara, es donava tres mesos des de l’inici d’any i ara s’amplia fins al 30 d’abril.

Comentaris

Trending