El Govern es mostra radicalment en contra de la doble nacionalitat

Comentaris

El Govern es mostra radicalment en contra de la doble nacionalitat
El Govern es mostra radicalment en contra de la doble nacionalitat

El Govern es mostra radicalment en contra de permetre la doble nacionalitat. Lluny d’això, considera que s’ha de ser més estricte en el compliment de la Constitució, que estableix que els nacionals andorrans sols poden tenir un passaport. Aquesta és una de les lectures que es pot fer del criteri emès per l’executiu en relació a la proposició de llei promoguda pel Partit Socialdemòcrata (PS), que reobria el debat sobre la nacionalitat i proposava que la naturalització es pogués adquirir al cap de deu anys de residència. Podent ser aquesta, fins i tot, discontínua. El Govern no s’oposa a una rebaixa però parla de quinze anys i d’adoptar tot un seguit d’altres mesures “per tal de garantir la necessària preservació de la identitat andorrana”.

Encara que l’executiu, en el criteri publicat avui al butlletí del Consell General, no diu explícitament que la seva posició sigui negativa, sí que repassa els diversos canvis que s’han efectuat en relació a la nacionalitat. I recorda que sempre hi ha hagut un elevat nivell d’entesa alhora de promoure modificacions. En canvi, “el Govern entén que l’actual proposició de llei no ha estat impulsada des del consens previ amb la resta de grups parlamentaris presents al Consell General, sinó que obeeix a una iniciativa unilateral d’una part dels membres del grup parlamentari mixt. És en aquest sentit que el Govern creu que aquesta iniciativa legislativa requereix d’un debat més ampli i aprofundit i d’un major consens previ”.

En el text s’hi diu que “la nacionalitat per naturalització en el cas d’un país de reduïda dimensió territorial sempre serà més restrictiva que en la resta de països”. El Govern recorda que en altres països l’accés a la nacionalitat s’obté a partir de 30 anys de residència, deu anys més que al Principat, actualment. El criteri manté que no només es poden tenir en compte els requisits que contempla el Conveni Europeu sobre la Nacionalitat. En tot cas, “el Govern entén que una rebaixa de 20 a 10 anys suposa un pas massa dràstic”. L’executiu “s’inclinaria per una reducció més moderada que situés el període en 15 anys”. Però ho condiciona a adoptar altres mesures. Així, manté el criteri governamental, “si el Consell General decideix finalment debatre una eventual reducció dels terminis sobre naturalització també caldrà abordar una revisió dels criteris d’assimilació en el sentit de fer-los més estrictes per tal de garantir la necessària preservació de la identitat”.

Multinacionalitats

D’altra banda, “el Govern entén que el debat sobre la nacionalitat va més enllà de la qüestió de la revisió dels terminis i els requisits per accedir a la nacionalitat per la via de la naturalització. Entre aquestes qüestions més extenses hi ha la necessitat de garantir que la prohibició de la doble nacionalitat”. En aquest sentit, l’executiu “està absolutament convençut que la institució de les nacionalitats múltiples –en aquells països en què està permesa- constitueix una excepció a la norma general i afecta a una minoria de la ciutadania; i és per això que en un país de les circumstàncies d’Andorra permetre les nacionalitats múltiples constituiria un risc del tot inassumible per a la identitat i la sobirania nacionals. És per això que el Govern entén que una de les prioritats polítiques actuals ha de ser garantir que els nacionals andorrans no es trobin en inferioritat de condicions respecte la resta de nacionalitats europees a l’hora de desenvolupar un projecte vital i professional en un món globalitzat”.

I per garantir el valor del passaport andorrà, l’executiu entén que és clau la negociació amb la Unió Europea. “D’aquesta negociació el Govern espera obtenir una equiparació dels drets dels nacionals andorrans amb la resta de nacionals europeus en el marc del mercat interior. És en aquest sentit que l’Executiu creu que el moment idoni per dur a terme el debat sobre la nacionalitat s’esdevindrà en el moment en què s’hagi fet efectiu l’acord d’associació o, si més no, en el moment en què es tinguin clars els termes i les condicions d’aquest acord.”

Comentaris

Trending