El fill gran dels Pujol va començar a gestionar els fons del llegat de l’avi el 1990 d’acord amb Julià Reig, “accionista principal” de Banca Reig

Comentaris

  • L’hereu de l’exmandatari català va acudir a un notari l’octubre de l’any passat per explicar com havien anat a parar a un compte d’Oleguer Pujol obert a la predecessora d’Andbank
  • Jordi Pujol júnior manté que la deixa no va ser mai declarada davant l’administració tributària espanyola perquè no va ser referida expressament en el testament de Florenci Pujol
  • L’acta de manifestacions notarials la va aportar la defensa andorrana dels Pujol per intentar desbloquejar els diners d’Oleguer, avui dipositats a BPA procedents d’Andbank
  • El document forma part de la causa judicial a instàncies de la UIFAnd contra el fill petit de l’expresident de la Generalitat de Catalunya i que instrueix Maria Àngels Moreno
El fill gran dels Pujol-Ferrusola, Jordi, assegura en una declaració notarial que es va fer càrrec el 1990 de la gestió de l’herència que els va deixar l’avi Florenci i que ho va fer de comú acord amb qui era el contacte de la família a Banca Reig, “el senyor Julià Reig, accionista principal i gestor de Banca Reig al Principat d’Andorra, entitat en la que es diposità els fons del llegat o deixa”. Així consta en una acta de manifestacions feta per Jordi Pujol Ferrusola l’octubre de l’any passat davant un notari de Barcelona. La declaració notarial tenia per objecte, segons es desprèn de la causa oberta per la Batllia contra el seu germà Oleguer, justificar l’origen dels diners que el fill petit de la família té bloquejats a Banca Privada d’Andorra (BPA), on hi van arribar bancaritzats procedents d’Andbank. En l’esmentada acta notarial, que els advocats dels Pujol van aportar als administradors de BPA per intentar aconseguir el desbloqueig dels fons, més de 800.000 euros i que ara forma part d’una causa judicial oberta a instàncies de la UIFAnd i instruïda per la batlle Maria Àngels Moreno,  s’explica que “aquest llegat o deixa de l’avi Florenci Pujol i Brugat no va ser declarat davant l’administració tributària espanyola per cap dels seus beneficiaris, ni va ser mencionat o referit de manera expressa en el seu testament de 17 de març de 1967, testament vàlid en el moment de la seva defunció el 30 de setembre de 1980, doncs en el mateix no es feia referència a cap bé o dret específic o concret”. En el document ara judicialitzat, Jordi Pujol Ferrusola explica al notari Camilo J. Sexto Presas, que “l’any 1990 em vaig fer càrrec de la gestió del llegat o deixa del meu avi Florenci Pujol i Brugat, gestió que em traspassà el cosí del meu pare, Joaquim Pujol i Figa, avui difunt, qui em posà en contacte amb el Sr. Julià Reig, accionista principal i gestor de Banca Reig del Principat d’Andorra, entitat en la que es diposità els fons del llegat o deixa”. En la seva declaració notarial, Jordi Pujol júnior hi afegeix que “els beneficiaris d’aquest llegat o deixa del Sr. Florenci Pujol i Brugat eren els fills i esposa del seu fill Jordi Pujol i Soley. El llegat o deixa va ser gestionat a la mort del Sr. Florenci Pujol l’any 1980 inicialment per en Delfí Mateu i Sayos, avui difunt, persona de la seva màxima confiança, qui a finals de 1989, per raons d’edat, traspassà aquesta gestió al Sr. Joaquim Pujol i Figa”. En un dels darrers paràgrafs estrictament de manifestacions del declarant que inclou l’acta, és quan Pujol explica que “pel repartiment del llegat o deixa, el meu germà Oleguer Pujol Ferrusola va obrir un compte bancari a Banca Reig el 20 de novembre de 1992, sota la denominació AN 81670, i en el mateix vaig ingressar per transferències i traspassos totes i cadascuna de les liquidacions de la seva part proporcional del llegat”. Amb aquesta manifestació, el fill gran dels Pujol Ferrusola entén que queda justificat l’origen dels diners que Oleguer tenia ingressats a BPA encara el 10 de març del 2015 quan hi ha l’esclat de la crisi bancària andorrana. I, com s’ha dit, aquest és un dels documents amb els quals els advocats andorrans dels Pujol -el despatx dirigit per Joan Miquel Rascagneres i Joan Monegal-, miren d’aconseguir davant l’administració de BPA i els consultors de PricewaterhouseCoopers (PwC) el desbloqueig de fons. Però la UIFAnd considera que hi ha indicis més que racionals de procedència il·lícita dels fons i, després d’analitzar els moviments i les operacions que es van fer tant a Banca Reig, primer, com a Andbank, després, l’organisme liderat per Carles Fiñana va decidir enviar el cas a la Batllia.

Comentaris

Trending