El festiu de la Constitució del 2020 es trasllada al 16 de març

El 14 de març vinent s’escau en dissabte i en ser un dia que es preveu de bona afluència turística es permetrà als negocis treballar, això sí, caldrà que tanquin el dilluns següent

-
-
El 14 de març de l’any que ve, el dia de la Constitució se celebrarà amb les persianes aixecades i els establiments comercials, si ho volen, oberts. El fet que el tradicional festiu s’escaigui en un dissabte ha fet que el Govern hagi decidit traslladar la festa obligatòria al dilluns següent, el 16 de març. Aquest dia serà festiu retribuït i, a més a més, s’haurà de compensar els assalariats amb un segon dia de festa retribuïda.

El dia 14 de març és de tancament obligatori, però es preveu la possibilitat que el Govern suspengui l’obligació de tancament quan aquest dia s’escaigui en cap de setmana, festiu o període de previsible afluència turística. El trasllat dels festius s’ha acordat a proposta del ministre de Presidència i Economia

Considerant que el 2020 el dia de la Constitució s’escau en dissabte i en època d’afluència turística important, l’Executiu permetrà que els comerços que ho desitgin puguin desenvolupar la seva activitat comercial aquest dia. D’aquesta manera, el festiu es desplaça obligatòriament al dilluns 16 de març, que els comerços hauran de romandre tancats. 

Així, s’haurà de compensar els assalariats que treballin aquest dia donant a l’empleat un segon dia de festa retribuïda. En el supòsit que no es pugui compensar el treballador amb aquest segon dia, aquest ha de retribuir-se segons el que estableix l’article 2 del Decret d’establiment del calendari laboral per a l’any 2020, és a dir, com a dies de treball efectiu i no com a dies naturals. 

 

Etiquetes

Comentaris (8)

Trending