El comú d’Ordino no pagarà hores extra durant el 2020

La corporació adapta la llei òmnibus al seu funcionariat, que podrà gaudir del permís retribuït per tenir cura de menors de catorze anys o si són considerats “vulnerables”

El comú d’Ordino ha adaptat als seus funcionaris les disposicions de la primera Llei òmnibus pel que fa a l’àmbit laboral. Així, es regula una flexibilització de l’horari per facilitar la conciliació laboral i familiar, així com el teletreball, però també com es remunerarà aquells empleats afectats per la suspensió d’activitat. A banda, s’indica que les hores extraordinàries que es puguin realitzar a partir de l’1 d’abril no seran retribuïdes, però sí que es podran recuperar més enllà del 31 de desembre.

El comú ha aprovat el decret per regular “certs extremes relatius a la jornada laboral, els sistemes de control horari i de feina o els sistemes de compensació de les hores entre altres”, tot i admetre que “un gran nombre del personal (...) no ha vist aturades les seves tasques. La voluntat és “pal·liar, en la mesura del possible, les conseqüències econòmiques i els efectes que la situació de crisi sanitària provocarà sobre les finances públiques” i, de fet, s’indica que les mesures “no s’aparten de les establertes pels treballadors del sector privat” i que es fan seguint “els principis de solidaritat i de corresponsabilitat de l’Estat i dels treballadors públics”.

La recuperació de les hores extraordinàries es podrà fer fins al 31 de març del 2020

La normativa “flexibilitza” els horaris dels funcionaris comunals per “facilitar la condició laboral i familiar, per garantir el seguiment de la feina mitjanant el teletreball i per continuar prestant els serveis necessaris”. S’indica que aquells empleats que facin tasques des del seu domicili han de portar un registre de les que han efectuat i traslladar-lo a uns caps que han de facilitar aquesta forma de fer. Tot i això, es deixa clar que “tot el personal resta a disposició de la corporació” si ho sol·licita “qualsevol departament” sempre que “les seves circumstàncies familiars i/o de salut ho permetin”.

El decret estableix la forma com es remuneraran les jornades que, a causa de la crisi sanitària, no es faci treball efectiu. De fet, trasllada a la normativa comunal les disposicions de les lleis òmnibus. Així, la corporació pagarà com si s’hagués treballat, però el 50% es considerarà un permís retribuït i l’altre 50% s’haurà de compensar amb les hores extraordinàries ja realitzades, les que es farien a futur fins a finals d’any o les vacances fins a un màxim de la meitat que es generin enguany.

Pel que fa a les hores extra, les realitzades a partir de l’1 d’abril  i durant la resta del 2020 “no seran retribuïdes”. Si s’ha de compensar, s’haurà de fer amb temps de descans i sense aplicar cap increment. Això sí, el termini per fer-ho s’amplia fins al 31 de març de l’any vinent.

El decret també adapta al personal del comú la possibilitat de disposar d’un permís retribuït per cuidar de fills menors de 14 anys, sempre que no puguin fer les seves tasques amb teletreball. Aquest també s’aplica al personal que sigui mèdicament considerat “vulnerable”.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending