El complement sanitari per als treballadors que es quedin fora serà d’un any

Comentaris

Els treballadors de Banca Privada d’Andorra que una vegada es faci el traspàs a Vall Banc no continuïn en l’empresa considerada pont mantindran la cobertura de la CASS durant els següents 12 mesos i també serà durant aquest primer any que es continuarà oferint el complement contractat amb Cigna Salut. Origen: El complement sanitari per als treballadors que es quedin fora serà d’un any

Comentaris

Trending