El cas de les cotitzacions del pla de pensions dels treballadors de BPA arriba a la fiscalia

Comentaris

El cas de les cotitzacions del pla de pensions dels treballadors de BPA arriba a la fiscalia
El cas de les cotitzacions del pla de pensions dels treballadors de BPA arriba a la fiscalia

L’afer de les cotitzacions a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) dels plans de pensions dels treballadors i extreballadors de Banca Privada d’Andorra (BPA) ha arribat a la fiscalia. I també de forma oficial a la parapública. Davant de totes dues institucions hi ha denúncies interposades. Les accions jurídiques, per dir-ho d’alguna manera, arriben quan l’Agència estatal de resolució d’entitats bancàries (AREB), de qui depèn l’administració de BPA, no només ja ha declarat les cotitzacions si no que també ha satisfet, almenys sobre el paper, el pagament dels punts corresponents. Aquests ja figuren als extractes dels assalariats que van ‘repescar’ el pla.

Curiosament, la solució ha arribat al cap de pocs dies que transcendís tot plegat. En una setmana a tot estirar, i després que la CASS, per exemple, advertís alguns treballadors que van acudir a la parapública a consultar la situació que tinguessin paciència, la qüestió s’ha regularitzat. No se sap ara mateix si a l’AREB se li ha aplicat el conseqüent recàrrec sancionador pel retard en fer les declaracions i els pagaments corresponents. El motiu que es va acabar posant sobre la taula per justificar el retard eren unes suposades deficiències tècniques. Uns problemes en la comunicació de dades entre l’AREB i la CASS respecte dels treballadors de BPA.

En qualsevol cas, la fiscalia s’haurà de pronunciar sobre la qüestió. Un dels beneficiaris del pla de pensions, com a mínim, ha posat la situació en coneixement del ministeri públic. L’Altaveu ha tingut accés a la denúncia. S’hi exposen, per exemple, detalls ja explicats per aquest blog informatiu com el fet que uns primers treballadors, ja ben entrada la segona quinzena del mes de setembre, es van adonar que en el seu full d’extracte de punts no hi apareixien els que haurien d’haver adquirit a partir del rescat del pla de pensions, una operació que es va fer entre els mesos de maig i juny i que feia almenys dos o tres mesos que s’haurien d’haver declarat.

En global i en xifres rodones, s’hauria d’haver desemborsat al voltant d’un milió d’euros. Cada empleat que va recuperar el seu pla, en la liquidació, s’hi va reflectir degudament que se li aplicava la retenció corresponent al percentatge d’aportació a la seguretat social de l’assalariat. Però ni aquest percentatge ni el corresponent al patró no el reflectia l’extracte de punts de jubilació. En la denúncia en concret s’hi explica que aquesta situació es va advertir el 20 de setembre i el 21 es va comunicar a la CASS. Almenys dos canals informatius -l’Altaveu i el diari BonDia- es van fer ressò de la qüestió.

El denunciant va fer una nova consulta telemàtica el 28 de setembre del seu extracte de punts i tal i com explica en la denúncia de la fiscalia ja hi havia la declaració feta. Segons el text de l’escrit presentat divendres davant el ministeri públic, “sols dos dies més tard, i per sorpresa meva i de molts altres companys, ja apareixia en l’extracte de punts de la CASS la declaració”. I hi afegeix: “No obstant, hi ha dades que apareixen en el citat extracte que fan sospitar que la declaració de la cotització no s’ha fet d’acord amb la Llei. D’una banda, podem comprovar com la declaració es realitza el dia 27 de setembre del 2016 encara que es comptabilitza en data maig 2016”. El denunciant en demana en aquest moment si s’han aplicat les multes corresponents.

I després continua explicant-se: “Però, sobretot, m’estranya trobar que el camp on s’hi haurien d’indicar el nombre de punts pagats es troba en blanc. Per tal de comprovar que no es tractés d’un error, ho he comparat amb l’extracte realitzat el 20 de setembre hi constato que els punts totals són exactament els mateixos. Després de parlar amb diverses persones coneixedores d’aquestes qüestions m’indiquen que aquest fet podria voler dir que l’empresa ha comunicat la declaració de la cotització però no n’ha satisfet el degut pagament.”

Excusa absolutòria

Fonts consultades per l’Altaveu han explicat que hi ha empreses que passen per problemes econòmics que fan la declaració a la CASS però no abonen els pagaments. Aquest fet no els eximeix de res ni té cap efecte positiu davant el treballador, però sí que evidencia una voluntat de no voler defraudar la parapública. Un altre element és l’excusa absolutòria. De què es tracta? Doncs en el cas del frau a la CASS superior a 30.000 euros, que està tipificat com a delicte penal, si el presumpte defraudant abona les quantitats defraudades abans no s’iniciï una investigació formal en relació a aquest fet, quedarà al final del procés exculpat del delicte, absolt, encara que es demostri que realment hi va haver la comissió del mateix.

Això és el que podria passar en el cas de les cotitzacions del pla de pensions de BPA més enllà dels recàrrecs que s’haurien d’haver hagut d’aplicar sí o sí, a no ser que la parapública, tot pot ser, accepti o reconegui que el retard només li era atribuïble a ella. En qualsevol cas, el denunciant demana a la fiscalia que si ho creu oportú iniciï “totes aquelles diligències que cregueu oportunes per tal d’esbrinar si els fets descrits son constitutius d’algun tipus d’irregularitat o delicte i, en el seu cas, quins en serien els seus responsables, adoptant les mesures que en Dret escaiguin”.

Però una vegada interposada la denúncia, com va poder comprovar després el denunciant, les cotitzacions ja no només estaven declarades. També s’havien pagat. Aquest fet ja no el recull la denúncia, com tampoc no recull que, també de forma casual, l’ara denunciant ja havia acudit el dimecres 28 a la fiscalia a denunciar la situació i se’l va frenar convidant-lo a esperar-se fins que se li comuniqués quan ho podia fer. Dos dies van servir perquè l’AREB i la CASS ho donessin tot per arranjat. I si mai algú diu que hi havia delicte també es podrà aplicar l’excusa absolutòria. Coses que passen.

Comentaris

Trending