El 44% de les empreses utilitzen la signatura digital

Una enquesta recull la seva implicació en les tecnologies de la informació i les comunicacions

-
-
Les empreses que paguen un servei per anunciar-se a Internet representen el 32% i les que utilitzen signatura digital en alguna comunicació amb agents externs representen el 44% i la majoria ho fa per a relacions amb l’Administració pública. En termes globals, el 50% de les empreses enquestades tenen pàgina web. En quant a les xarxes socials, el 42% l’utilitza i consideren en la seva majoria que aquests mitjans són útils per a la generació o desenvolupament del negoci i les empreses que utilitzen serveis de núvol de pagament representen el 24%.  Són algunes de les dades d'una enquesta a 660 empreses feta pel departament d'Estadística del Govern.

En termes generals, les empreses d’Andorra utilitzen ordinadors i altres tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en més del 88%. El percentatge del personal d’aquestes empreses que utilitza TIC és del 79% i gairebé el 87% de les empreses disposen d’accés a Internet. Pel que fa a la utilització de programari lliure, el 26% de les empreses el fan servir en un percentatge que representa el 54% del total de programari d’aquestes empreses. Quant a les empreses que contracten especialistes en TIC representen un 24% del total per a l’any 2018 i les que van proporcionar activitats formatives per desenvolupar o millorar coneixements sobre les TIC no arriben al 15%. Principalment les funcions TIC són assumides per proveïdors externs.

Pel que fa al format de les factures enviades el 35% es fan en suport paper, el 55% en format PDF o similar i el 10% són factures electròniques que permeten el seu processament informàtic automàtic. Les empreses que han rebut comandes i/o reserves de béns o de serveis a través d’una pàgina web o d’aplicacions mòbils representen el 19% en el sector dels serveis. Per tipus de client, les llars representen al voltant del 71% i més del 60% es fa amb la resta de països. Globalment, s’observa que el 22% aproximadament de les empreses d’Andorra han fet comandes i/o reserves de béns o serveis a través d’una web o d’aplicacions mòbils i el 77% s’ha realitzat a fora del territori.

L’anàlisi dels resultats mostra que els assessors habituals dels empresaris en la seva majoria són les empreses d’informàtica. Pel que fa a les condicions que farien adoptar en major mesura les noves tecnologies de la informació i les comunicacions les respostes més valorades són que siguin clarament rendibles i que s’adaptin a les necessitats d’una empresa petita.

Comentaris

Trending