L'UdA ofereix nous cursos preparatoris per millorar la incorporació dels estudiants

Són de caràcter optatiu en els àmbits de les matemàtiques, les llengües i la bioquímica

Classe a l'UdA.
Classe a l'UdA. UdA

Amb la voluntat de donar una millor acollida als estudiants de nou ingrés que s’incorporin el curs 2021-2022, la Universitat d’Andorra ofereix per segon any consecutiu diversos cursos preparatoris de caràcter optatiu en els àmbits de les matemàtiques, les llengües i la bioquímica. 

La novetat d’aquesta segona edició és que s’oferiran dos cursos en l’àrea de matemàtiques (un enfocat a Informàtica i un per a Administració d’empreses) i que tots dos s’allargaran durant el primer semestre del curs. En canvi, les formacions sobre bioquímica i anglès es mantenen en un format intensiu durant la primera setmana del curs.

Es tracta de formacions preparatòries per a la incorporació als bàtxelors de l’UdA, i estan especialment destinades a aquelles persones que provenen de branques poc vinculades a la carrera que volen cursar o que els manca un reforç extra per arribar al nivell recomanat en llengua anglesa.

El primer curs programat, de preparació a les matemàtiques d’empresa, té com a objectiu revisar i reforçar coneixements i habilitats matemàtiques necessàries per afrontar amb garanties d’èxit els continguts del bàtxelors en Administració d’empreses. És molt recomanable per a estudiants que procedeixen de batxillerats professionals, del diploma professional avançat, del curs per a majors de 25 anys, o més generalment, de batxillerats generals amb poc contingut matemàtic. Aquest curs preparatori té una càrrega lectiva de quatre crèdits europeus i s’oferirà al llarg de tot el primer semestre.

El segon curs previst, també d’una durada d’un semestre i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits, és el de preparació a les matemàtiques d’informàtica, i està dirigit als nous estudiants del bàtxelor en Informàtica, sobretot a aquells que provinguin de batxillerats amb poc contingut matemàtic, amb l’objectiu de revisar i reforçar els coneixements d’aquesta matèria per afrontar els estudis amb èxit. Tot i que el curs servirà per repassar el conceptes teòrics, estarà molt orientat a la pràctica.

En tercer lloc, s’ha previst un curs preparatori de llengua anglesa en el qual es treballaran les competències comunicatives del nivell B1 per poder participar amb èxit en les activitats acadèmiques que es desenvolupen en aquesta llengua. Aquesta formació va destinada a estudiants que iniciïn qualsevol bàtxelor de la Universitat d’Andorra i s’impartirà durant la primera setmana de curs.

I finalment, s’ofereix un curs preparatori de bioquímica també durant la primera setmana de curs, pensat especialment per als estudiants que cursaran el bàtxelor en Infermeria i que provenen de formacions amb poc contingut relacionat amb els àmbits de la química, la biologia cel·lular i la bioquímica. 

Els estudiants que superin l’avaluació dels dos primers cursos, obtindran quatre crèdits de lliure elecció que podran incorporar al seu expedient de bàtxelor. Pel que fa als dos darrers cursos, que tenen un format intensiu durant la primera setmana de curs, els estudiants podran obtenir dos crèdits de lliure elecció.

Etiquetes

Comentaris

Trending