Govern homogeneïtzarà l’avaluació de la tasca dels docents, siguin fixos o interins

A petició del SEP, s’ha acceptat que es creï un mateix comitè per analitzar la tasca dels docents tant si són ja funcionaris per millorar de nivell (d’inicial a consolidat i d’aquest a expert) com la dels eventuals de cara a la seva continuïtat i lloc el curs següent

Un instant d'una assemblea del SEP.
Un instant d'una assemblea del SEP.

El futur reglament que establirà la carrera professional dels membres del cos d’Educació també preveu homogeneïtzar la forma com s’avaluen els docents, especialment pel que fa a les persones que han de fer aquesta tasca. Així, el mateix equip de persones s’encarregarà d’analitzar la feina feta pels treballadors, tant si són interins com si ja tenen plaça i el que volen és millorar el seu nivell. D’aquesta forma, i segons les fonts consultades, Govern hauria acceptat una petició que s’ha fet arribar des del Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP).

L’elaboració de la normativa que regula la carrera de cada funcionari és una de les prioritats marcades per la renovada ministra de Funció Pública, Trini Martin. Cal tenir en compte que cal fer un reglament per a l’administració general i un per a cada cos especial. I entre ells, el d’educació. Com a tots els llocs, caldrà preveure una mobilitat horitzontal i, després, una de vertical.

En el cas de la primera, per als docents que siguin fixos s’establiran tres nivells: inicial, consolidat i expert. Per fer el salt d’un a l’altra, caldrà superar una avaluació. Això, permet millor el sou i, per tant, té una elevada importància.

Qui s’encarregarà d’analitzar si la persona compleix els requisits per aconseguir aquesta millora de situació serà un comitè avaluador que s’haurà de conformar. Des del SEP, aprofitant les converses que es mantenen amb el ministeri, es va proposar, i així s’ha acceptat, que aquest òrgan també assumeixi una altra funció: la de valorar als mestres interins per determinar si continuen el curs vinent i a quin lloc de treball.

Es considera que és millor que tot el personal del cos, independentment de si ja tenen el lloc consolidat o tenen una relació temporal, tinguin aquestes mateixes persones per analitzar la seva feina. Per tant, aquest comitè s’encarregarà de les dos vessants i hi haurà una homogeneïtzació, tot i amb cada col·lectiu hi haurà ítems diferents a fer servir per puntuar -el que es coneix com a graelles d’avaluació-. Hi haurà, per tant, una pels fixos i una altra pels interins, que substituirà a la que es fa servir actualment.

Paral·lelament, també es treballa amb un altre reglament important: el d’avaluació de l’acompliment, que permetrà, per fi, substituir l’antic GAdA, actualment anul·lat any rere any via la Llei del pressupost. La idea inicial era que no es publiquessin fins que tots (administració general i cossos especials) estiguessin a punt. El d’Educació, però, està força avançat, més que la resta, i, segons les fonts consultades, es podria demanar que no s’esperés, vista la rellevància que les normatives tenen pel futur professional dels funcionaris i treballadors públics afectats.

Comentaris

Trending