Enrenou a Educació per l’elevat nombre de suspesos en les proves finals del batxillerat professional

El ministeri planeja un examen extraordinari, segurament durant el mes d’octubre, per intentar maquillar les notes i fer veure que el nivell és millor del que han demostrat les notes d’aquest juny

Una imatge del Centre de Formació Professional, a Aixovall.
Una imatge del Centre de Formació Professional, a Aixovall. ARXIU

Nova patata calenta en el món de l’educació. Una de les joies de la corona, una de les apostes per mirar d’inserir professionals de nivell al món laboral, el batxillerat professional, s’ha estimbat de mala manera aquest juny. Les proves finals han deixat un nombre de suspesos elevadíssim. De fet, del conjunt d’estudiants presentats de forma oficial als exàmens, n’hi ha més de no aptes que no pas d’aptes. I això està generant un enrenou notable.

Aprovar les proves finals en el cas dels alumnes oficials és condició sine qua non per poder obtenir el certificat i d’aquesta manera o bé poder accedir al món laboral, o bé poder accedir a estudis superiors. El resultat de la prova representa el 50% del resultat final, el 50% restant del qual beu de la feina feta i l’avaluació continuada obtinguda durant el curs. Amb tants no aptes, a priori aquesta formació queda lleugerament danyada. Fins al punt que el ministeri planeja un examen extraordinari, segurament durant el mes d’octubre, per intentar maquillar les notes, que hi hagi una millora, i així fer veure, sempre a priori, que el nivell és millor del que han demostrat les notes d’aquest juny i que han estat comunicades les darreres hores.

El volum de suspesos ha agafat no només per sorpresa els responsables de la formació i del ministeri sinó que també ha descol·locat la majoria dels alumnes, molts dels quals estaven convençuts que haurien superat el curs i, ara, haurien demanat una revisió dels exàmens per assegurar que la nota obtinguda és correcta i, alhora, saber de quin mal han de morir, si és el cas, en properes convocatòries

De fet, el volum de suspesos ha agafat no només per sorpresa els responsables de la formació i del ministeri sinó que també ha descol·locat la majoria dels alumnes, molts dels quals estaven convençuts que haurien superat el curs i, ara, haurien demanat una revisió dels exàmens per assegurar que la nota obtinguda és correcta i, alhora, saber de quin mal han de morir, si és el cas, en properes convocatòries. Hi hauria dubtes sobre quin sistema de correcció s’ha seguit i altres. Però segons altres fonts, de dubtes no n’hi ha. El nivell és el nivell i de forma generalitzada una revisió no comportaria grans canvis. D’aquí que es plantegi la convocatòria extraordinària, encara que caldrà veure si es pot conjugar de bona manera per a aquells estudiants que, eventualment, tinguessin intenció d’accedir a estudis universitaris.

El batxillerat professional correspon al segon diploma de formació professional del sistema educatiu andorrà i forma part de l’educació postobligatòria. Aquesta formació reconeix i sanciona, segons la descripció oficial del ministeri, les competències que el titular ha de desenvolupar en l’exercici d’una professió qualificada sota la responsabilitat d’un superior jeràrquic, en plena autonomia o exercint com a responsable jeràrquic d’un o diversos treballadors. Es poden cursar cinc diplomes de batxillerat professional: sistemes i xarxes informàtics; animació socioeducativa; secretariat multilingüe; estètica, cosmètica i perfumeria; i activitats físiques, esportives i de lleure. El nombre d’aptes i no aptes és molt similar en tots els casos, fet ja simptomàtic, perquè a priori hi hauria d’haver molts més aprovats que suspesos.

No obstant, i segons les dades a les quals ha tingut accés l’Altaveu, les carbasses relatives a l’animació socioeducativa fan feredat. Hi ha quatre aptes i catorze no aptes. En el cas de les activitats esportives, i sempre citant en primer lloc els aptes, són divuit i setze. De sistemes informàtics la cosa va de set i sis; i en el secretariat multilingüe queda amb un set i cinc. Finalment, quant al batxillerat relatiu a la cosmètica hi ha un empat a dos. En total, 38 aptes i 43 no aptes que fan molt mal d’ulls. Tot plegat seria fruit, per exemple, del poc filtre que hi ha entre curs i curs. El curs passat, per exemple, i amb l'excusa o motivat per la pandèmia, no es van fer exàmens finals a segon de batxillerat professional i tothom va passar de curs. Sense més.

Etiquetes

Comentaris (22)

Trending