Educació justifica el trasllat de la gestió de les beques a Afers Socials per “agilitat i eficiència

El Govern recorda que la informació en les demandes l’ha de facilitar l’usuari i que el ministeri encapçalat per Filloy ja havia de fer molts dels informes necessaris per a l’atorgament d’ajuts a l’estudi

Rètol del ministeri d'Afers Socials a l'edifici de Clara Rabassa.
Rètol del ministeri d'Afers Socials a l'edifici de Clara Rabassa. Toni Solanelles

Govern justifica la decisió de traspassar la gestió dels ajuts a l’estudi del ministeri d’Educació al d’Afers Socials al·legant que, d’aquesta forma, “s’agilitza el procés” d’anàlisi i resolució de les demandes. En aquest sentit, s’assegura que, malgrat el trasllat, la tasca d’estudi de les sol·licituds la continuaran fent les mateixes persones que, fins ara, s’encarregaven. S’assegura que, d’aquesta forma, tot el tràmit serà “més eficient”.

Així s’ha indicat des del ministeri d’Educació en resposta a la pregunta formulada pel conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata, Carles Sánchez. “Agilitzar el procés és un dels objectius que s’han de tenir sempre presents i en aquest sentit s’ha valorat el trasllat de la gestió dels ajuts a l’estudi del ministeri encarregat de l’educació  al  ministeri  encarregat  dels afers socials”, s’indica des de l’executiu, tot recordant que, de fet, “la gran part de la documentació que es demana l’ha d’aportar la persona sol·licitant, fins i tot la informació acadèmica”.

A pregunta del conseller general del PS Carles Sánchez, l’exectiu apunta que Educació i Afers Socials avaluaran quin és el moment idoni per fer el canvi

El Govern posa en relleu que la legislació sobre beques ja “demana  la  intervenció  del ministeri encarregat del benestar (o dels afers socials) amb l’elaboració d’informes”. Per tant, el trasllat té “la  voluntat  de  ser  més  àgils  i eficients”, ja que aquest departament, el de socials, “té actualment la visió més global i personalitzada de les necessitats d’algunes  de  les  persones  que  sol·liciten  l’ajut  a l’estudi”.

A més, s’afirma que “les  mateixes  persones  que fins  ara  s’han  encarregat  de  la  gestió  dels  ajuts  a l’estudi  continuarien  realitzant  aquesta  tasca, independentment  del  canvi  de  ministeri”. Per tant, s’entén que “queda assegurada la continuïtat i el coneixement dels processos a fer”. Sobre els terminis del traspàs, s’indica que “s’analitzarà conjuntament” entre tots dos ministeris “quin és el moment més adequat tenint  en  compte  les  realitats  de  cada  ministeri  i  el calendari”.

Des del Govern es recorda que “ens hem dotat d’un sistema d’ajuts  a l’estudi  que  compensa  les  desigualtats econòmiques i socials que puguin existir i que, en els nivells  d’ensenyament  postobligatori,  incentiva  i promou  la  continuïtat  de  l’estudi”. D’aquesta forma, “l’objectiu  és garantir, en condicions d’igualtat, l’accés a l’educació i  eliminar  qualsevol  obstacle  essencialment  de  tipus socioeconòmic  que  dificulti  o  impedeixi  l’exercici efectiu d’aquest dret fonamental”.

Etiquetes

Comentaris

Trending