Educació ha expedit gairebé 4.000 diplomes de català en els darrers quatre anys

El 2021 es va arribar als 1.310 títols, amb 560 del nivell B2, 438 corresponents al C1 i 150 del B1

Comentaris

Alguns candidats als examens oficials de català del 2021.
Alguns candidats als examens oficials de català del 2021. ARXIU

El ministeri d'Educació i Ensenyament Superior ha expedit en els darrers quatre anys 3.826 diplomes de català en els sis nivells de les proves oficials. El 2021 se'n van lliurar 1.310, la xifra més alta per davant dels 951 (2020), els 784 (2019) i els 781 (2022).

El nivell amb més diplomes és el B2 (1.820). Acredita un domini de l'ús de la llengua general, tant oral com escrit, que permet fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp professional del parlant. L'examen del nivell B2 s'estructura en cinc blocs. Els nivells que tenen menys demanda són l'A1 i el C2 amb 125 i 110 diplomes respectivament.

L'A1 és un nivell d'usuari bàsic que acredita un domini de l'ús de la llengua general que permet desenvolupar les necessitats més bàsiques de comunicació. El C2, per la seva part, atorga un diploma d'usuari experimentat. Acredita un domini de l'ús de la llengua general que permet comunicar-se amb adequació i correcció en qualsevol situació comunicativa, especialment en el registre més formal de la llengua, i també la capacitat d'analitzar conceptes relacionats amb el funcionament del sistema lingüístic català.

Per tenir alguns dels nivells, cal superar els exàmens oficials de llengua catalana que consisteixen en la realització d'una prova escrita i d'una prova oral que permeten valorar de manera objectiva el grau de desenvolupament de les competències establertes en cada programa. En aquests exàmens s'avalua la comprensió i l'expressió oral, la interacció, la comprensió i l'expressió escrita de la persona candidata. La propera convocatòria és el mes vinent i hi poden accedir les persones majors de setze anys en el moment en què tinguin lloc les proves, independentment de la nacionalitat, residents o no residents al país.

 

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending