Educació aplicarà el protocol d’absentisme als alumnes no presencials que treballin poc

El Govern ha aprovat el reglament d’escolarització d’escolars en format virtual en un centre del sistema educatiu andorrà

Comentaris

Una alumna segueix una classe virtual.
Una alumna segueix una classe virtual.

El Govern ha aprovat el reglament d’escolarització d’alumnes en format no presencial en un centre del sistema educatiu andorrà. La principal novetat és que marca les obligacions dels escolars. Així en el cas de no complir-les amb unes mínimes càrregues de treball, se'ls podrà aplicar el protocol d'absentisme que existeix en l'ensenyament presencial.

El reglament estableix també el seguiment que haurà de fer el professor-tutor de la feina de l'alumne. Pel ministre portaveu, Eric Jover "l'objectiu és que el sistema ofereixi totes les garanties i que aquells infants estan seguint un procés educatiu com marca la nostra legislació". Aquest reglament emana de la modificació de la Llei d’educació del passat mes d’abril, i que donava un termini de sis mesos per desplegar-lo.

S’hi poden acollir els alumnes amb necessitats d’intervenció mèdica o terapèutica que requereixi el seu ingrés –de mínim d’un mes– en un centre sanitari, sociosanitari o residencial d’educació intensiva, així com alumnes de primera o segona ensenyança que, a causa de la prohibició de l’ús ostensible de símbol religiosos, no assisteixin a classe. Recull també quin ha de ser el seu procés formatiu de l'alumne i s’estipula que el ministeri ha de garantir la intervenció d’un docent tutor de referència que és el responsable de realitzar l’acompanyament personal i acadèmic a l’alumne. És el tutor, per tant, qui centralitza la informació relativa al procés d’aprenentatge i avaluació, es comunica periòdicament amb els seus responsables legals i centralitza les necessitats de mitjans tècnics i materials per garantir que se segueix el Pla d’intervenció educativa.

En aquest hi figuren les competències, les expectatives d’aprenentatge i aprenentatges esperats, els indicadors d’avaluació, les mesures educatives, el calendari d’avaluació, l’horari setmanal d’intervenció docent i la càrrega i freqüència del treball de l’alumne. Per tal d’acollir-se a l’escolarització en format no presencial, els representants legals han de presentar al Servei de Tràmits del Govern la sol·licitud corresponent acompanyada de la documentació justificativa. Els alumnes inscrits a un centre andorrà que estiguin seguint, en el moment de l’entrada en vigor del reglament, un format d’escolarització no presencial – total o parcial – també han de presentar la sol·licitud amb un termini màxim d’un mes. Els responsables legals de l’alumne també han d’informar la direcció del centre quan aquest pugui tornar al format presencial.

 

Comentaris (4)

Trending