Els docents, dividits sobre la prohibició dels símbols religiosos a les escoles

Han participat en una enquesta anònima del Sindicat d'Ensenyament Públic (SEP) i mantenen diferents punts de vista

La junta del SEP en una reunió amb la ministra Trini Marín.
La junta del SEP en una reunió amb la ministra Trini Marín. sfga

Els docents que han participat en una enquesta del Sindicat d'Ensenyament Públic (SEP) mantenen diferents punts de vista respecte a la manifestació de
símbols religiosos a les escoles. Una gran part defensa les costums, cultura i tradicions del país i, per tant, no veuen malament una llei que prohibeixi l'ostentació de cap símbol religiós i apel·len a la laïcitat. D’altres demostren no tenir cap prejudici en relació amb la manifestació d’aquests símbols ja que, per davant de tot, preval l’educació dels infants i joves del país.

N'hi ha que defensen la no ostentació d’aquests símbols fins a la majoria d’edat, a partir de la qual ja es pot decidir legalment de manera personal tot i treballar a l’escola pública andorrana. En aquest sentit existeix l’opinió de no fer manifestació d’aquests símbols ni en alumnes, ni en professorat. Es reconeix, a nivell general, que és un tema difícil de tractar però, alhora,necessari. D’altra banda es fa referència a la defensa dels drets de la dona i de la igualtat degènere i, també, n’hi ha que opinen que aquest no és un tema sobre el qual el SEP hagi d’opinar.

L’enquesta proposada des del SEP ha estat totalment anònima, el que ha produït una resposta molt més elevada de l’habitual per part dels afiliats i afiliades. En tractar-se d’una temàtica que, fins aleshores, no afecta directament la defensa i millora dels drets dels treballadors i treballadores del sector fora d’un punt de vista personal, el SEP no s’ha pronunciat al respecte fins a dia d’avui. La visió dels afiliats que hi han participat parteix de la defensa del Dret a l’Educació dels infants per sobre de tot. A partir d’aquí la polarització sobre dita temàtica es fa palesa.

Després del suport rebut pel Consell General al projecte de llei que regularà l' exhibició de símbols religiosos a les escoles i que, per tant, afectarà els treballadors i treballadores del sector educatiu, el SEP ha volgut demanae als seus afiliats l’opinió al respecte.

 

Comentaris (19)

Trending