Una sola operació de les Illes Caiman va representar el 60% de la inversió estrangera el 2021

Dels 539 milions d’euros que suposen les 916 sol·licituds formalitzades, una única petició formulada des del paradís fiscal caribeny en comporta 317

Un acte d'Andorra Business sobre inversió estrangera.
Un acte d'Andorra Business sobre inversió estrangera. SFGA

Que la inversió estrangera que es realitza al Principat està dubtosament controlada o, com a mínim, que en molts casos pot aixecar certs recels n’és un clar exemple l’origen de les sol·licituds formalitzades. És a dir, aquelles operacions que no només es van anunciar sinó que, a més a més, es van escripturar davant de notari. L’any passat, una única petició, procedent de les Illes Caiman, va suposar el 58,52% del total de la inversió anunciada com la panacea per Andorra Business. Així ho indiquen les dades fetes públiques pel departament d’Estadística.

En efecte, un total de 915 sol·licituds formalitzades van representar, el 2021, una aportació de 222 milions d’euros. En canvi, una de sola, la procedent del paradís fiscal caribeny, va significar una inversió de 317 milions, tota una consecució. Mai abans s’havia detectat cap petició de les Caiman. Rere de la caimanesa, el volum més gran d’inversió, el 22,98% del total en percentatge i 124 milions en xifres reals, procedeix d’Espanya. Però la quantitat esmentada es reparteix entre 438 sol·licituds.

Després, cal mirar cap a Irlanda, amb dues sol·licituds que van suposar 25 milions d’euros i el 4,67%. O França, en clara davallada inversora respecte d’Andorra. Amb tot, des del país veí del nord es van invertir 22,8 milions entre 230 sol·licituds. Les societats establertes al Principat amb més d’un 50% d’inversors estrangers en el seu interior van suposar una injecció de 20,7 milions repartits entre 47 peticionaris. Finalment, i a títol enunciatiu solament, hi va haver 27 demandes formalitzades procedents de Rússia que van significar una inversió de 5,85 milions.

XIFRES GLOBALS COMPARADES

Respecte al nombre de sol·licituds formalitzades (que corresponen a les sol·licituds autoritzades que s’han formalitzat davant d’un notari andorrà, com s’ha dit), l’any 2021 presenta una variació del +111,5% (+483 sol·licituds). Igualment, el volum de la inversió formalitzada creix el +289,7% l’any 2021 respecte a l’any anterior fins a arribar als 539,5 milions d’euros. Pel que fa als àmbits econòmics on s’ha formalitzat aquest volum d’inversió destaca el sector patrimonial (436,4 milions d’euros).

Pel que fa als àmbits econòmics on s’ha formalitzat aquest volum d’inversió destaca el sector patrimonial (436,4 milions d’euros)

Pel que fa a les inversions estrangeres en immobles, l’any 2021 es van registrar 501, el que suposa un creixement del 55,6% (+179 inversions) respecte l’any anterior (322 inversions). Quant a l’import de les inversions estrangeres en immobles aquest va ser de 176,8 milions per a l’any 2021 amb un creixement respecte l’any 2020 de +77,3%.

El total de sol·licituds presentades l’any 2021 suposa una variació del +69,6% respecte de l’any anterior. Pel que fa el volum d’inversió inicial declarada, aquest reflecteix una variació del +275,2% respecte l’any 2020 i arriba als 823,15 milions d’euros.

Comentaris (11)

Trending