La SELAE farà el primer pagament pels beneficis de les loteries el juliol

El conveni estableix que el Consell del Joc ja cobrarà per les vendes d’aquest 2020: un 15% al qual se li ha de descomptar un 5,5% en concepte d’impostos pagats i costos d’infraestructura

Dècims de loteria espanyola.
Dècims de loteria espanyola.

Els primers beneficis per la distribució a Andorra de loteria espanyola es cobraran durant el mes de juliol de l’any vinent. Així ho estableix el conveni signat entre el Consell Regulador Andorra del Joc i la Sociedad Española de Loteries i Apuestas del Estado (SELAE). L’acord fixa que la liquidació correspondrà al 15% de les vendes efectuades durant tot l’any, tot descomptant un percentatge pels impostos ja pagats i el cost d’infraestructura per a l’entitat. A banda, es fixa que els despatxos actualment existents podran continuar amb la seva activitat.

Així, la liquidació de cada any “serà el resultat de restar sobre el percentatge del 15 per cent tots els tributs directes o indirectes, i també les altres càrregues fiscals de qualsevol naturalesa la recaptació de les quals correspongui a qualsevol ens del Principat d’Andorra i hagi estat satisfeta o suportada per la SELAE”. A banda, “també s’han de deduir els costos d’infraestructura, producció i distribució necessaris per prestar els serveis”. Per això, “atenent tots aquests conceptes s’acorda descomptar de la liquidació un import igual al 5,5 per cent”.

El document també apunta que l’entitat espanyola haurà “d’acreditar degudament” les vendes realitzades presentant informes que quedaran sotmesos al control del CRAJ. Es farà la liquidació per any anual i s’ha de formalitzar entre l’1 i el 20 de juliol. Per tant, serà en aquest mes de l’any vinent quan es produirà el primer pagament. S’estima, segons la informació recollida al pressupost, que ascendiria a 1,325 milions d’euros.

Dècims de loteria exposats a un establiment.

Relacionat

Els beneficis de les loteries espanyoles començaran a tributar l’any vinent

El conveni també remarca que a Andorra només es podran cobrar els premis considerats menors mentre que els de major quantitat s’hauran de percebre a Espanya. “Han de quedar sotmesos a les mesures que la SELAE tingui establertes d’acord amb la normativa espanyola”. És a dir, hauran de tributar al país veí, “sense perjudici de la possibilitat per part dels no-residents a Espanya de sol·licitar (...) la devolució que els pugui correspondre, quan així es derivi de l’aplicació del conveni per evitar la doble imposició”.

L’acord té una vigència inicial de cinc anys. Posteriorment, es podrà anar prorrogant de forma tàcita per períodes iguals “tantes vegades com es consideri oportú sempre que no s’hi oposi cap de les parts signants”. Si el CRAJ decideix no continuar amb la relació, la SELAE disposarà d’un màxim de tres mesos per deixar de comercialitzar els seus productes al país.

L’entitat espanyola haurà de demostrar de forma anual que s’ha sotmès a una auditoria externa en matèria de prevenció de blanqueig de capitals. Pel que fa als punts de venda, serà ella qui s’encarregui de determinar-los, tot i que la proposta haurà de ser validada pel CRAJ. Pel que fa als despatxos ja existents, es convertiran en punts de venda integral i, de fet, “la signatura d’aquest conveni implica l’autorització per part del CRAJ” de forma automàtica.

Documents

Etiquetes

Comentaris

Trending