Regulat com els autònoms podran demanar reduir la quota si han de cuidar un fill o un familiar

El text també desglossa com s’haurà de demanar una altra de les possibilitats implementades a la Llei de mesures per als treballadors per compte propi, la d’acollir-se a la jubilació anticipada

Comentaris

Una imatge d'un dels rètols de la CASS a la façana de la seu.
Una imatge d'un dels rètols de la CASS a la façana de la seu. Toni Solanelles

Govern ha aprovat dos reglaments claus per al correcte desenvolupament de la Llei de mesures per al treballador per compte propi, aprovada el 2023. En concret, són els textos que regulen la inscripció d’empreses, afiliació i variació de dades a la seguretat social i la que desenvolupa la cotització. En aquest darrer cas, serveix per normativitzar com s’ha de demanar tenir accés a una de les novetats de la llei: la possibilitat de reduir la quota per conciliar la vida familiar i la professional.

La Llei de mesures per al treballador per compte propi va ser aprovada el 30 de gener del 2023 pel Consell General i publicada al BOPA el 15 de febrer. El text, que en la seva majoria entrava en vigor a mitjans de novembre, incorporava la possibilitat, entre altres, que els autònoms poguessin demanar a la CASS una reducció de la quota de cotització -del 100%, del 50% o del 25%- durant un període continuat de dotze mesos per tenir cura o bé de fills menors de 12 anys o de familiars fins a segon grau amb una situació de dependència greu o amb una discapacitat greu o molt greu. Per tant, des del novembre, aquesta possibilitat existia.

Una altra mesura era l’opció de demanar, a partir dels 61 anys i sempre que s’hagin cotitzat més de 480 mensualitats -és a dir, 40 anys- pugui demanar els drets a la jubilació al mateix temps que manté l’activitat com a autònom. Per fer-ho, havia de contractar un assalariat, com a mínim a temps parcial i mantenir aquesta situació fins a arribar als 65.

La llei estava en vigor, però faltava un reglament que especifiqués com s’havia de fer la sol·licitud. És un dels dos que, ara, ha aprovat, el Govern. En el text, es concreta la documentació que s’ha de presentar. Per exemple, pel que fa a la reducció, cal aportar un certificat de parentiu amb el familiar en qüestió.

Pel que fa al reglament d’inscripció d’empreses, afiliació i variació de dades, s’introdueix la possibilitat d’inscriure com a empresa als artistes professionals que constin al registre oficial del ministeri de Cultura. Aquest canvi és factible ara arran de la validació de l’Estatut d’aquest col·lectiu.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending