La recaptació per impostos indirectes arriba a la d'abans del coronavirus

Les xifres del tercer trimestre de l'any passat són semblants a les del mateix període del 2019 i destaca l'espectacular augment de Transmissions Patrimonials amb un 61%

Portal web d'impostos.
Portal web d'impostos. IMPOSTOS.AD

La recaptació per impostos indirectes està tornant a les xifres d'abans de la pandèmia amb 30,06 milions d'euros al tercer trimestre de l'any passat i 30,50 al mateix període del 2019 després d'un 2020 de descens. Segons les dades que ha publicat el departament d'Estadística de Govern cal destacar l'espectacular augment de l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) que ha pujat un 61%.

L'impost de transmissions patrimonials va ser de 3,75 milions d'euros el tercer trimestre del 2021, el +61,1% respecte del mateix període de l'any anterior. Pel que fa al tercer trimestre del 2019, va ser 2,18 milions d'euros. En relació a la liquidació de plusvàlues, va ser d'1,97 milions d'euros (1,26, tercer trimestre 2019), i una variació interanual del +53,5%. 

L'impost de la renda de no residents fiscals, durant el tercer trimestre del 2021, ha generat una base de tributació de 22,74 milions d'euros, el +1,2% respecte al mateix període de l'any anterior. La quota de liquidació ha sigut d'1,31 milions d'euros. En relació a l'impost sobre la renda de les persones físiques, la base de tributació general el 2020 va ser de 749,83 milions d'euros, el - 6,1% respecte a l'any 2019. Un cop aplicades les reduccions, la base de liquidació general va ser de 370,7 milions d'euros, el -6,5% que l'any anterior. En relació a la quota de liquidació, aquesta va ser de 32,9 milions d'euros, el -5% en relació a l'any anterior. Aquest tribut grava la renda obtinguda per les persones físiques que tinguin la consideració de residents fiscals en territori andorrà.

Finalment i pel que fa a l'impost sobre societats, la base de tributació, en els casos on aquesta ha sigut positiva, va ser de 637,48 milions d'euros, el +29,9% (2020) respecte de l'any anterior (2019), i en els casos on va ser negativa va ser de -308,05 milions d'euros. En relació a la quota de liquidació, va ser de 43,1 milions d'euros, amb una variació interanual del -3,9%. Aquest impost grava la renda de les persones jurídiques.

Etiquetes

Comentaris

Trending