El preu dels productes de béns de consum importats han estat un 11% més cars aquest any

Estadística també ha analitzat l’augment del cost dels productes per grups i el que més s’ha encarit és el de maquinària i equips de transport, seguit dels articles manufacturats i Begudes i tabac

Vehicles de transport al costat de la duana del riu Runer.
Vehicles de transport al costat de la duana del riu Runer. Altaveu

Els preus de les importacions, en termes generals i en el mes de maig del 2023, han experimentat una variació positiva del 6,7% en relació amb l’any anterior. Si es comparen les dades amb el mes anterior, els preus de les importacions cauen un 3,4%. En canvi, els preus de les exportacions han disminuït el 9,5% respecte el maig del 2022.

Si s’analitzen les importacions per grups d’utilització, els preus dels béns de consum, el maig del 2023, han tingut una variació positiva de l’11%. En el mateix període els preus dels béns de capital, és a dir tots aquells que són durables, han caigut un 0,2%. En canvi, si s’observa una altra classificació també publicada aquest dijous pel departament d’estadística del Govern,  l’evolució dels preus de les partides de “maquinària i equips de transport” han pujat el 23,8% i els “articles manufacturats classificats principalment segons la primera matèria”  un 15,1%, i en últim lloc “Begudes i tabac” ho ha fet un 9,8%. El grup d’”aliments i animals vius” també ha pujat, però no tant, ho ha fet un 5,2%. Per la part negativa, destaca la partida “Combustibles, lubricants minerals i productes similars” amb una caiguda del preu del 38,4% respecte al mateix període de l’any anterior. 

Pel que fa a la procedència de les importacions, mentre que les provinents d’Espanya s’han encarit un 8,3%, les provinents de França han costat un 18,3% menys. També han pujat de preu, però les provinents de la resta de la Unió Europea i el Regne Unit.

 

Comentaris

Trending