El preu de les importacions creix un 13,5% en un any impulsat sobretot pels carburants

Les dades del febrer evidencien l’encariment del cost dels productes que entren al país; primer, els combustibles fins a l’estiu arran de l’esclat de la guerra a Ucraïna i, ja a la tardor, de l’alimentació i la resta de material

La duana a la frontera amb Espanya.
La duana a la frontera amb Espanya. ARXIU

No és cap secret que la inflació s’ha convertit en un dels grans maldecaps actualment. Els preus de la majoria dels productes s’ha disparat, i molt, els darrers mesos, principalment des de l’esclat de la guerra a Ucraïna, que va exacerbar una tendència ja existent. Una bona mostra és el fet que el valor de les importacions que arriben al país s’ha disparat de forma important. Al febrer, l’increment era d’un 13,5% en comparació amb els costos d’un any enrere.

Així es constata amb la informació que el departament d’Estadística ha publicat seguint un indicador de recent creació: l’índex de valor unitari del comerç exterior, que es basa, justament, en el preu dels productes importats o exportats. Pel que fa als primers, la dada se situava a febrer del 2022 en un 109,6. El passat febrer s’havia incrementat fins al 124,4. Per tant, una pujada del 13,5%.

Analitzant més en profunditat la informació, es pot comprovar l’evolució d’aquest indicador (i dels preus) al llarg dels darrers mesos. Així, hi ha un primer moment de forta pujada, entre març i el juny -es passa de 107,7 a 112,5. Aquesta pujada es deu en gran mesura a com es van disparar els combustibles arran de l’esclat del conflicte entre Rússia i Ucraïna. El seu índex de valor unitari va saltar de 130,9 al febrer a 244,1 al juliol.

L’altre moment crític en l’escalada de preus es va viure a partir de la tardor. En aquest cas, l’índex general -sempre parlant del valor de les importacions- passa d’11,1 al setembre a 124,4 el passat febrer. I en aquest es comprova com la causa és, justament, l’evolució d’altres capítols com ara l’alimentació (de 112,4 a un pic de 124,7 el desembre), les begudes i el tabac (de 106,5 a 141 també el darrer mes del 2022) o els articles manufacturats (de 103,5 a 121,5). En canvi, en aquest mateix període de temps els carburants van començar a moderar el seu preu. Al febrer ja tancaven només amb un índex de 175,9. Aquesta evolució ha continuat els mesos posteriors.

Analitzant l’evolució anual de cada grup de productes, es constata com els combustibles són els que més increment de preu han tingut entre febrer del 2022 i el del 2023: 34,4% d’increment. Els olis, greixos i ceres han vist créixer el seu cost un 20,8%. I els productes alimentaris, un 14,3%.

Pel que fa a l’evolució de preus en funció del lloc d’origen dels productes importants, l’encariment més fort s’ha registrat en els provinents d’Espanya (17,1%). En canvi, els que venen de França només ho han fet un 4,6%, per sota dels importats des de la resta de països de la Unió Europea i Gran Bretanya (5,2%) i de la resta del món (8,9%).

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending