La pressió fiscal va superar l'any passat el llindar del 25%

Empresaris i organismes consideren que més enllà d'aquest percentatge té una afectació important per a l'economia del país

Comentaris

Despatx de l'Oficina de Tributs.
Despatx de l'Oficina de Tributs. Altaveu

La pressió fiscal, segons el principi de meritació, se situa en el 25,5% el 2020, amb un increment de 0,5 punts percentuals respecte al 2019. Els ingressos tributaris disminueixen en un 9% i l'activitat econòmica reflectida en el Producte Interior Brut (PIB) disminueix en un 11% respecte de l'any anterior, a causa de la inactivitat econòmica de diversos mesos provocada pels efectes de la pandèmia que genera el lleuger increment de la pressió fiscal.

Diverses empreses i organismes com la Cambra de Comerç han indicat que la pressió no pot superar el 25% ja que consideren que és un límit que no es pot sobrepassar per l'economia del país.

D'altra banda, els impostos sobre la producció i les importacions disminueixen un 22  respecte a l’any 2019; els impostos corrents sobre la renda i el patrimoni incrementen un 2,5% i les cotitzacions socials es mantenen pràcticament al mateix valor que l’any anterior. La inactivitat econòmica de varis mesos provocada pels efectes del coronavirus ha provocat una davallada del consum però no de la mateixa manera de les rendes, doncs el Govern ha emprat els programes de suspensió temporal del contracte de treball (STCT) i de reducció de jornada laboral (RJL) per tal de mantenir les rendes del treball i les cotitzacions a la seguretat social.

El conjunt dels impostos experimenta l’any 2020 un decrement del 9% mentre que el PIB nominal ha disminuït un 11% el que provoca el lleuger increment de la pressió fiscal. L’aportació a la pressió fiscal per part de les diferents figures impositives continua essent a càrrec principalment de la imposició indirecta amb un 36,8%, disminuint respecte a l’any anterior en 6,1 punts percentuals. Per contra, la imposició directa presenta un increment de 2,3 punts percentuals passant del 18,1% al 20,4% per aquest 2020 i les cotitzacions socials incrementen en 3,8 punts percentuals la seva aportació a la pressió fiscal

Comentaris

Trending