El ‘nous’ salari mínim i salari mitjà ‘obliguen’ el Govern a ajustar les prestacions dels ERTO

L’administració garanteix l’import equivalent al sou mínim interprofessional i estableix diferents trams de reducció fins al doble del salari global mensual cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la CASS per a l’any 2020

Els ministres de Finances i Economia, Eric Jover i Jordi Gallardo, en una compareixença anterior.
Els ministres de Finances i Economia, Eric Jover i Jordi Gallardo, en una compareixença anterior. ARXIU

L’establiment dels ‘nous’ salari mínim i salari mitjà relatius als còmputs referents al 2020 obliguen el Govern a ajustar les prestacions que se satisfan a aquelles persones assalariades a les quals, pel motiu legal que escaigui, se’ls redueixi la jornada o se’ls suspengui temporalment el contracte. El salari mínim interprofessional ha quedat situat en 1.121,47 euros mensuals per la jornada legal ordinària. El ministeri d’Economia, a partir de les retribucions establertes, ha establert la resta de paràmetres publicant-los al BOPA.

Així, la persona assalariada concernida per la suspensió temporal del seu contracte de treball percep la prestació prevista com segueix: l’import equivalent al salari mínim interprofessional (1.121,47 euros) per la jornada legal ordinària o bé per la part proporcional que queda íntegrament garantit, sense perjudici de la retenció de la cotització a la CASS de la part de la persona assalariada corresponent a la prestació percebuda.

En cas que el salari fix mensual de la persona assalariada, calculat segons les normes de l’article 22 de la Llei 16/2020, estigui situat entre el salari mínim interprofessional (1.121,47 euros) i el salari mitjà (2.081,26 euros), l’escreix entre el salari mínim i el salari fix mensual que percep la persona assalariada es redueix en els percentatges següents: el 30% entre 1.121,48 euros i 1.441,40 euros; el 40% entre 1.441,41 euros i 1.761,33 euros; el 50% entre 1.761,34 euros i 2.081,26 euros.

Si el salari fix mensual de la persona assalariada, sempre calculat en funció de les normes actualment vigents, està situat entre el salari mitjà (2.081,26 euros) i el doble del salari mitjà (4.162,52 euros), a més de la reducció que correspongui fins als esmentats 2.081,26 euros tal i com s’ha exposat anteriorment, l’escreix entre el salari mitjà i el salari fix mensual que percep la persona assalariada es redueix en els percentatges següents: el 70% entre 2.081,27 euros i 2.775,01 euros; el 80% entre 2.775,02 euros i 3.468,77 euros; el 91% entre 3.468,78 euros i 4.162,52 euros.

Finalment, per calcular la prestació no es té en compte la part del salari que percebi la persona assalariada que superi el doble del salari mitjà (4.162,52 euros). Aquestes noves referències de prestacions ja estan en vigor. La disposició, de fet, prenia vigència immediatament després de la seva publicació.

Comentaris (1)

Trending