El nombre de grues autoritzades continua a nivells rècord

Durant el 2022, es van donar permisos per a 72 aparells, tot just un menys que el 2021; fet que evidencia el ‘boom’ que viu el sector de la construcció al Principat

20230407 124132
20230407 124132 G. P.

No és cap secret que la construcció ha viscut els darrers anys un autèntic ‘boom’ al país. El nombre d’obres, tant privades com públiques, s’ha disparat. Un bon element per confirmar l’auge del sector és el nombre de grues autoritzades al país. El 2022, des del ministeri d’Ordenament Territorial es van donar fins a 72 permisos, xifra gairebé idèntica a la del 2021 i que suposa un fort augment en comparació als temps anteriors.

Qualsevol persona que passegi per una zona urbana del país aquests dies i aixequi el cap fent un gir de 360 graus trobarà, ben segur, grues. I no només una. Molt probablement, més de dues. La construcció funciona a un nivell molt elevat. I, de fet, no només a nivell privat, que cert que és l’àmbit que realment ha viscut un fort impuls. També les actuacions públiques estan generant obres que requereixin aquests elements.

Durant el 2022, Govern va autoritzar la instal·lació de fins a 72 grues. La xifra suposa només una menys que les 73 permeses el 2021. El que evidencia el ‘boom’ de la construcció és la comparació amb els anys anteriors. El 2020, 45. I el 2019 -el ministeri d’Ordenament ha facilitat les dades del segon semestre-, 19.

noname
Evolució nombre autoritzacions de grues.

Queda clar, doncs, que els dos darrers exercicis s’ha viscut un fort increment d’aquestes autoritzacions. Enguany, sembla que hi haurà una certa moderació. Fins ara, s’han donat 10 permisos.

Com s’ha dit, no només és el sector privat el que tira endavant les obres. Així, en la imatge que il·lustra aquest article, es veuen dues grues en projectes de pisos, però també la que s’ha instal·lat per construir el nou parc d’Encamp, impulsat des del comú. Caldrà veure la resta del 2023 com evoluciona aquesta dada i, també, l’àmbit de la construcció, tot i que s’ha de recordar el fort increment de metres visats que es va produir l’any passat, que anticipa un volum elevat de nous projectes constructius.

Etiquetes

Comentaris (7)

Trending