Més exigència pels productes que vulgui fer servir la marca Andorra

Els distribuïdors hauran d’aportar suficient documentació que demostri que el que es vol vendre amb el nom del país efectivament s’ha elaborat al Principat

Comentaris

Embotis elaborats a Andorra.
Embotis elaborats a Andorra.

Qui vulgui distribuir productes alimentaris amb l’etiqueta ‘Andorra’, a partir d’ara, haurà de demostrar que aquest està elaborat al país. És una de les novetats que incorpora el nou reglament que desenvolupa la Llei sobre la utilització de signes d’Estat. El text ha estat aprovat aquest dimecres pel consell de ministres i vol reforçar les mesures de protecció de la producció nacional.

Així, el Govern ha validat les actualitzacions de tres reglaments. Per un costat, el de la Llei de Marques i el de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques. Per l’altre, el de la Llei d’utilització dels signes d’Estat. Aquest darrere, se centra a reforçar les mesures de protecció dels productes alimentaris andorrans.

En aquest sentit, el sol·licitant de l’autorització d’un nom o d’un signe d’Estat per utilitzar en la marca o en el comerç d’un producte alimentari haurà d’aportar documentació que justifiqui la seva elaboració al país. També s’ha corregit l’ambigüitat en l’autorització d’utilització de noms d’Estat com a element d’una marca quan el sol·licitant no resideix a Andorra.

Pel que fa al de la Llei de marques, s’introdueix un capítol que regula les de garantia o de certificació, àmpliament utilitzades en els països del nostre entorn per assegurar que productes i serveis relatius als sectors ramader i agrícola, entre altres, compleixin uns determinats requisits. Així, els canvis efectuats se centren a desplegar el procés de registre d’aquest tipus de marques, s’especifica el contingut de la sol·licitud de registre, els documents que s’han d’adjuntar i la indicació dels paràmetres que han de contenir, els terminis de què disposa el sol·licitant per fer-ho i els motius de denegació si s’incompleixen aquestes obligacions, a més de la taxa a satisfer per aquest acte de registre.

També s’adapta el Reglament als requisits plantejats pel nou programa informàtic que s’ha elaborat per a la gestió integral del Registre de Marques. D’aquesta manera, es tancarà el cercle iniciat aquest any amb la posada en marxa al web de l’Oficina de Marques de la consulta en línia del Registre de Marques i la publicació electrònica de la Gaseta de Marques, gratuïta i sense restriccions. El nou programari engloba tot el procés de registre de marques i de les altres inscripcions que se’n poden derivar.

Etiquetes

Comentaris

Trending