Els menors d’edat podran participar sense limitacions en competicions d’esports electrònics

El text final elimina el requisit de tenir quinze anys que va fixar Govern a la llei original, tot i que estableix que caldrà l’autorització dels pares o tutors legals

Joves participant en una competició d'esports electrònics.
Joves participant en una competició d'esports electrònics.

Les competicions d’esports electrònics no tindran limitat la participació dels menors d’edat. Això sí, caldrà que ho facin amb l’autorització dels pares. A banda, des de la majoria es demana al Govern que, en el termini de sis mesos, estableixi un text legal específic que reguli les condicions per poder prendre-hi part. Així ho estableix la llei enllestida per la comissió d’Economia del Consell General, que es votarà el pròxim dia 29.

Inicialment, el text estipulava que a aquest tipus de competicions hi podrien jugar només els menors a partir dels quinze anys. De fet, aquest ha estat un dels cavalls de batalla de les negociacions en comissió, ja que el Partit Socialdemòcrata va presentar una esmena mitjançant la qual volien elevar aquesta edat fins als setze. En canvi, finalment, s’ha imposat el criteri dels grups de la majoria que aposten per una fórmula molt més amplia.

L’edat a la qual es pot participar en competicoins d’esports electròncis ha estat un dels grans cavalls de batalla de la negociació en comissió i ho serà també en la votació al ple de la llei, ja que el PS ha presentat una reserva d’esmena per situar-la en setze anys

Així, en el text definitiu ja no hi ha cap limitació d’edat. Això sí, a l’article 15 es deixa clar que “perquè els menors (...) puguin participar en competicions i esdeveniments d’esports electrònics és imprescindible l’autorització prèvia dels seus pares o tutors legals, en els termes que estableixi reglamentàriament el Govern”. A l’executiu també se li encomana, via una disposició final, que en un termini màxim de sis mesos elabori “un projecte de llei regulador de les relacions laborals en l’àmbit de les professions digitals” que inclouria les condicions per a la participació de menors en aquests torneigs.

Conscients que hi ha cert risc d’addicions per part del col·lectiu d’adolescents, a l’exposició de motius del text s’ha introduït una mena “d’encomana” de cara al futur Pla de Salut Mental. “Per assegurar aquest entorn que garanteixi els nivells de protecció adequats (...) s’han de desenvolupar plans específics per comportaments conductuals, programes de prevenció per a les escoles i famílies sota el paraigües d’una estructura assistencial específica per adults i adolescents”, es remarca al text.

L’intens debat que, sobre aquest punt, s’ha viscut en la comissió d’Economia es traslladarà al ple el dia de la votació de la llei. El PS, que ha vist refusades les tres propostes de modificació al text, ha presentat una reserva d’esmena per defensar la seva posició sobre l’edat d’accés a les competicions.

El Call of Duty és un dels jocs populars als e-esports que no està recomanat per menors.

Relacionat

Aposta per no limitar la participació i l’accés de menors a competicions d’e-sports més adults

Un altre dels principals canvis del text també fa referència a l’accés dels menors a les competicions quan els jocs en qüestió tinguin contingut poc adient per a ells. El text original exigia a l’organitzador que “adoptés les mesures necessàries per no permetre la participació ni l’accés” si no tenien l’edat requerida. Ara, però, s’estableix que únicament caldrà prendre “les mesures necessàries per informar el públic potencial d’aquesta característica, fins i tot avisant de la possibilitat que les imatges de la competició poden ferir la sensibilitat dels espectadors”. Així, caldrà que “posi a disposició del públic la classificació establerta per la Pan European Game Information (PEGI)”.

Des dels grups de la majoria es va justificar la presentació de l’esmena tot argumentant que “l’existència d’un debat  obert  a  nivell internacional al voltant de la possibilitat d’assistir a    competicions    o    visionar    continguts    amb l’autorització o la presència de pares o tutors legals aconsella flexibilitzar aquest epígraf”. Això sí, “mantenint una obligació d’avís al voltant de  contingut  no adequat a determinades edats”.

El text original també establia l’obligatorietat que els jugadors professionals haguessin de presentar “un certificat mèdic oficial d’aptitud” per poder participar en les competicions que s’organitzin al país. A més, se’ls exigia una assegurança obligatòria. El treball en comissió ha relaxat aquestes disposicions. En tot cas, serà Govern qui decideixi si cal o no i ho establirà de forma reglamentària. D’aquesta mateixa forma s’impulsaran els requisits que caldrà complir per organitzar un torneig d’esports electrònics al Principat.

Un altre canvi fa referència a la futura Comissió Andorrana d’Esports Electrònics. La seva composició canvia i només hi haurà representants dels ministeris d’Economia, d’Esports i d’Interior, a banda del gabinet jurídic. Queden fora els de Salut, Educació i, també, de l’Agència Andorrana Antidopatge. Es vol simplificar l’ens en el qual sí que hi podran participar, amb veu però sense vot, entitats del  sector privat.

Comentaris

Trending